Paziņojums par konfidencialitāti

Spēkā stāšanās datums: 2018. gada 15. maijs

Caverion Corporation kā datu pārziņa pienākums ir aizsargāt jūsu personas informāciju, un mēs vēlamies panākt, lai jūs justos droši, kad apstrādājam jūsu personas datus. Mēs aizsargājam jūsu konfidencialitāti atbilstoši ES Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un citiem piemērojamajiem likumiem.

Aicinām jūs rūpīgi izlasīt šo paziņojumu par konfidencialitāti.  

1. Kas apkopo jūsu personas datus

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti minētais Caverion ir Caverion Corporation un tā filiāles, kas uzskaitītas Caverion Corporation jaunākajā finanšu pārskatā; šie dati ir pieejami vietnē:
https://www.caverion.com/investors/publications/annual-reviews/
Caverion ir uzņēmumu grupa, kuras mātesuzņēmums ir ierindots Somijas fondu biržā Nasdaq Helsinki. Caverion Corporation juridiskā adrese ir Helsinkos, Somijā.

Kontaktinformācija 
Caverion Latvija
Aleksandrs Petruss
Dēļu 4, LV-1004 Riga
Tel.: +371 67408 630
E-pasta adrese: caverion.lv@caverion.com
Organizācijas numurs: LV40003641129

2. Personas datu aizsardzība

Mūsu attieksme pret jūsu personas datu konfidencialitāti un drošību ir nopietna. Visi personas dati, ko esat sniedzis uzņēmumam Caverion, tiek glabāti drošos serveros, un jūsu personas datiem var piekļūt tikai tie darbinieki un trešās puses, kuriem ir nepieciešams piekļūt šai informācijai. Personām, kurām ir piekļuve personas datiem, ir jāievēro šīs informācijas konfidencialitāte. Uzņēmums Caverion un mūsu pakalpojumu sniedzēji vienmēr veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību. 
Mēs izmantojam atbilstošus tehniskus, administratīvus un organizatoriskus drošības līdzekļus, lai aizsargātu personas datus pret nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu, iznīcināšanu vai cita veida nesankcionētu apstrādi. Serveri atrodas ES vai atbilst VDAR saskaņā ar atsevišķiem līgumiem. Tīkla pakalpojumu aizsardzību nodrošina HTTPS savienojums, kas šifrē komunikāciju.

3. Definīcijas

“Caverion”, vārds “mēs” visos tā locījumos vai “uzņēmums” ir Caverion Corporation un tā filiāles, kas var apstrādāt jūsu datus, kā tas ir izklāstīts 1. punktā iepriekš.   

“personas dati” vai “personas informācija” ir visa veida informācija, ar kuru tieši vai netieši identificē fizisku personu vai kuru var izmantot kombinācijā ar citu informāciju, lai identificētu kādu fizisku personu. Personas informācijas piemēri: vārds/uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzimšanas datums. 

sensitīvi personas dati” vai “sensitīva personas informācija” ir konkrētas speciālas personas datu kategorijas, un šī informācija ir sensitīvāki dati par fizisku personu. Personas informācijas piemēri: rase vai etniskā izcelsme, politiskā pārliecība, reliģiskie vai filozofiskie uzskati vai dalība arodbiedrībā. 

“lietotājs(i)” vai vārds “jūs”, “datu subjekts” vai “persona” visos tā locījumos ir mūsu vietnes lietotājs(i), mūsu pakalpojumu lietotāji vai citas ārējas Caverion personas, kas uzņēmumam Caverion iesniedz personas datus. 

“vietne” ir vietne, kas ir pieejama, izmantojot tālāk norādīto galveno vietrādi URL caverion.com, kā arī mūsu valstu domēnus, kampaņas mērķlapas (piemēram, hub.caverion.com) un tiešsaistes darbā pieņemšanas pakalpojumus (piemēram, careers.fi/caverion).

4. Informācija, ko apkopojam, un personas datu apkopošanas mērķi

Mēs apkopojam tikai tādu personas informāciju, kas attiecas uz šajā paziņojumā par konfidencialitāti izklāstītajiem mērķiem.  Mēs apkopojam informāciju, ko (a) jūs mums esat nodrošinājis, un arī (b) automātiski apkopotu informāciju vai (c) informāciju, kas iegūta, izmantojot citus ārējos avotus. Šeit mēs izklāstām, kā apstrādājam dažādu datu subjektu grupu personas datus. Ņemiet vērā, ka dažreiz mēs apvienojam no jums saņemto informāciju, tiešsaistē apkopoto informāciju, bezsaistē apkopoto informāciju un no trešās puses avotiem apkopoto informāciju, vienmēr atbilstoši piemērojamajiem likumiem un regulām, kas regulē personas datu apstrādi.  

Mēs izmantosim jūsu personas datus tikai tādiem mērķiem, kādi ir izklāstīti šajā paziņojumā par konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad saņemsim jūsu piekrišanu citiem mērķiem.

Kādu informāciju mēs apkopojam par jums

Lai varētu izmantot Caverion vietnes, nav nepieciešams iesniegt personas datus. Mēs apkopojam tikai tos personas datus, kurus vietnes lietotāji mums ir iesnieguši brīvprātīgi. 

Piekrišana (a)

Kontaktinformācija darbā (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs) (a)

Demogrāfiskie dati (piemēram, vecums, dzimums, tautība, valoda) (a) (b)

Diēta (pasākumiem) (a)

E-pasta izsekošana (piemēram, atvēršanas gadījumu skaits, klikšķi, darbību datums un laiks) (b)

Darba devēja dati (piemēram, uzņēmuma nosaukums, adrese, iepriekšējais darba devējs) (a)

Intereses (a) (b)

IP adrese (b)

Vārds, uzvārds (piemēram, vārds, uzvārds) (a)

Štata vietas dati (piemēram, ieņemamais amats, organizatoriskā vienība, darbs) (a)

Sociālā tīkla publiskā profila dati (c)

Aptaujas atbilžu dati (a)

Lietotāja konti (piemēram, lietotājvārds, sistēmas parole) (b) (c)

Vietnes apmeklējumi (vietne, piemēram, sīkfaili, pārlūkprogrammas dati, apmeklējuma datums un laiks, lietotāja uzvedība) (b)

Datu apkopošanas mērķi

Reklamēšana: mēs varam izmantot jūsu personas informāciju, lai mūsu vietnē vai trešās puses vietnēs rādītu reklāmas. Daži mūsu trešās puses partneri izmanto sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas, lai rādītu reklāmas, pamatojoties uz jūsu pārlūkošanas darbībām un interesēm. Lasīt vairāk mūsu paziņojumā par sīkfailiem

Attiecību veidošana ar iespējamajiem klientiem: mēs savā klientu datu bāzē apkopojam iespējamo klientu vai klientu kontaktpersonu personas datus. Mēs apkopojam šos personas datus, lai sazinātos ar jums, identificētu jūsu vajadzības un piedāvātu jums vislabākos risinājumus.

Saziņa un videokonferences: mēs glabājam kontaktinformāciju saziņas nolūkā, lai sazinātos un sadarbotos.

Konkursi: mēs varam organizēt konkursus, kuros jūs piedaloties iesniedzat savu kontaktinformāciju. Mēs izmantosim šo informāciju, lai sazinātos ar konkursa uzvarētāju(iem). 

Sūdzības un prasības: mums ir nepieciešami jūsu personas dati, lai palīdzētu reaģēt uz sūdzību neapmierinātības gadījumā.

Notikumu vadība: mēs organizējam pasākumus un/vai izstādes vai tos viesojam un tajos piedalāmies. Mēs izmantojam jūsu informāciju, lai, piemēram, uzaicinātu jūs uz pasākumiem, sniegtu informāciju par pasākumiem un uzzinātu jūsu atsauksmes pēc pasākuma, ka arī citiem ar pasākumiem saistītiem mērķiem (piemēram, īpašās diētas).

Atsauksmju apkopošana: dažkārt mēs varam jums palūgt atsauksmes par dažādiem vienumiem. Mēs izmantojam šo informāciju, lai, piemēram, uzlabotu mūsu darbības un pakalpojumus.  

Identitātes administrēšana: mēs izmantojam šo personas informāciju, lai jūs uzticami identificētu, piemēram, datu subjekta prasību, sistēmas piekļuves gadījumā.

Mūsu veiktspējas uzlabošana: mēs izmantojam personas datus, lai uzlabotu pakalpojumus, piedāvājumus, klientu pieredzi un saziņu.

Iekšējas apmācības mērķi: mēs varam izmantot jūsu informāciju iekšējas apmācības mērķiem kā piemēru, lai nodrošinātu to, ka mūsu darbiniekiem ir zināšanas un prasmes, kas viņiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu jums vislabāko veiktspēju.  

Juridiskais pienākums: mēs izmantosim jūsu personas datus, lai nodrošinātu atbilstību likumiem un noteikumiem (piemēram, tiesas rīkojumam).

Mārketings: mēs varam izmantot jūsu personas datus mārketinga mērķiem, ja esat sniedzis savu piekrišanu un mēs uzskatām, ka jūs varētu interesēt mūsu produkti, pakalpojumi, piedāvājumi vai trešās puses risinājumi. Mēs varam arī atlasīt konkrētus mārketinga ziņojumus, pamatojoties uz lietotāja uzvedību mūsu vietnē. Mēs varam ar jums par to sazināties, izmantojot e-pastu, SMS vai tālruni. Jebkurā laikā varat atteikties no mārketinga saziņas, aizpildot šo veidlapu.  Izlasiet arī mūsu paziņojumu par sīkfailiem. 

Personalizēšana: mēs varam izmantot jūsu personas informāciju, lai personalizētu vietnes saturu, e-pasta ziņojumus vai cita veida digitālos pamatlīdzekļus, pamatojoties uz jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam šo informāciju, lai piedāvātu jums labāku veiktspēju un saskaņotu jūsu intereses ar mūsu piedāvājumiem. 

Atskaites un pārvalde: mums ir nepieciešami visaptveroši ieraksti par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas informāciju. 

Atskaišu iesniegšana un analītika: dažreiz mēs izmantojam jūsu informāciju atskaišu iesniegšanai un analītikai, kas mums ļauj uzlabot produktus, pakalpojumus un lietotāju pieredzi.

Aptaujas: mēs varam jūs uzaicināt piedalīties aptaujās. Ja izlemsit piedalīties, mēs izmantosim šo informāciju, lai, piemēram, uzlabotu mūsu darbības un veiktspēju.

Lietotāju uzvedības izsekošana: mēs varam izmantot jūsu informāciju, lai izsekotu jūsu darbības mūsu vietnēs vai lietojumprogrammās. Tas mums palīdzēs izprast jūsu intereses un piedāvāt labāku pakalpojumu. Mēs arī varam jums atlasīt konkrētus mārketinga ziņojumus, pamatojoties uz jūsu uzvedību. Tam ir nepieciešama jūsu piekrišana; jūs varat jebkurā laikā atteikties no mūsu mārketinga ziņojumu saņemšanas. Izlasiet arī mūsu paziņojumu par sīkfailiem.

Vietnes attīstība: mēs izmantojam jūsu informāciju, lai uzlabotu mūsu vietnes funkcionalitāti, veiktspēju, lietotāju pieredzi un drošību.

Kādu informāciju mēs apkopojam par jums

Ja esat mūsu klients, mums ir nepieciešama informācija dažādiem mērķiem. Jūs mums iesniedzat lielāko daļu informācijas, bet mēs apkopojam informāciju arī no citiem avotiem. Pamatojoties uz jūsu uzvedību mūsu vietnē, mēs varam interpretēt konkrētus lapu apmeklējumus kā jūsu interešu sfēru un saglabāto šo informāciju mūsu klientu datu bāzēs. Mēs tā rīkosimies tikai tad, ja būsit mums iesniedzis savu kontaktinformāciju kontaktinformācijas veidlapā vai abonējis mūsu informatīvo izdevumu. Tāpat, ja esat mūsu esošā klienta jaunais darbinieks, jūsu vadītājs vai kolēģis var mums iesniegt jūsu personas datus, un mēs šos datus atbilstoši atjaunināsim mūsu klientu datu bāzē. 

Kā mūsu klients varat izvēlēties sniegt mums piekļuvi savu ieinteresēto personu (piemēram, ēkas lietotāju, darbinieku) personas datiem. Šādos gadījumos Caverion ir datu apstrādātājs un ievēro jūsu norādījumus par datu apstrādi.

Saziņas dati (piemēram, sarakste) (a)

Piekrišana (a)

Kontaktinformācija mājās (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs) (a)

Kontaktinformācija darbā (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs) (a)

Demogrāfiskie dati (piemēram, vecums, dzimums, tautība, valoda) (a) (b)

Diēta (pasākumiem) (a)

E-pasta izsekošana (piemēram, atvēršanas gadījumu skaits, klikšķi, darbību datums un laiks) (b)

Darba devēja dati (piemēram, uzņēmuma nosaukums, adrese, iepriekšējais darba devējs) (a) (c)

Intereses (a) (b)

IP adrese (b)

Vārds, uzvārds (piemēram, vārds, uzvārds) (a)

Fotoattēli un video (a) (c)

Štata vietas dati (piemēram, ieņemamais amats, organizatoriskā vienība, darbs) (a) (c)

Sociālā tīkla publiskā profila dati (b)

Aptaujas atbilžu dati (a)

Sistēmas izmantošanas dati (piemēram, pieteikšanās reizes, darbību žurnāli) (b)

Lietotāja konti (piemēram, lietotājvārds, sistēmas parole) (b) (c)

Vietnes apmeklējumi (vietne, piemēram, sīkfaili, pārlūkprogrammas dati, apmeklējuma datums un laiks, lietotāja uzvedība) (b)

Personas datu apkopošanas mērķi

Reklamēšana: mēs varam izmantot jūsu personas informāciju, lai mūsu vietnē vai trešās puses vietnēs rādītu reklāmas. Daži mūsu trešās puses partneri izmanto sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas, lai rādītu reklāmas, pamatojoties uz jūsu pārlūkošanas darbībām un interesēm. Lasīt vairāk mūsu paziņojumā par sīkfailiem.

Saziņa un videokonferences: mēs glabāsim jūsu kontaktinformāciju saziņas nolūkā, lai sazinātos un sadarbotos.

Konkursi: mēs varam organizēt konkursus, kuros jūs piedaloties iesniedzat savu kontaktinformāciju. Mēs izmantosim šo informāciju, lai sazinātos ar konkursa uzvarētāju(iem).

Sūdzības un prasības: mums ir nepieciešami jūsu personas dati, lai palīdzētu reaģēt uz sūdzību neapmierinātības gadījumā.

Klientu apkalpošana un atbalsts: Mēs izmantosim šo informāciju klientu attiecību pārvaldībai un lai varētu jums nodrošināt klientu pakalpojumus, atbalstu un izpildīt mūsu pakalpojumus. Mēs varam glabāt informāciju par jūsu iepriekšējo uzņēmumu, lai varētu identificēt svarīgus klientus un lai uzturētu mūsu klientu attiecības. Mēs varam jūs arī informēt par jaunumiem vai izmaiņām saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī sazināties ar jums par jautājumiem saistībā ar klientu attiecībām (piemēram, attālā vadība), lai piegādātu pakalpojumu atskaites. 

Notikumu vadība: mēs organizējam pasākumus un/vai izstādes vai tos viesojam un tajos piedalāmies. Mēs izmantojam jūsu informāciju, lai, piemēram, uzaicinātu jūs uz pasākumiem, sniegtu informāciju par pasākumiem un uzzinātu jūsu atsauksmes pēc pasākuma, ka arī citiem ar pasākumiem saistītiem mērķiem (piemēram, īpašās diētas).

Atsauksmju apkopošana: dažkārt mēs varam jums palūgt atsauksmes par dažādiem vienumiem. Mēs izmantojam šo informāciju, lai, piemēram, uzlabotu mūsu darbības un veiktspēju.  

Identitātes administrēšana: mēs izmantojam šo personas informāciju, lai jūs uzticami identificētu, piemēram, datu subjekta prasību, sistēmas piekļuves gadījumā.

Mūsu veiktspējas uzlabošana: mēs izmantojam personas datus, lai uzlabotu pakalpojumus, piedāvājumus, klientu pieredzi un saziņu.

Iekšējas apmācības mērķi: mēs varam izmantot jūsu informāciju iekšējas apmācības mērķiem kā piemēru, lai nodrošinātu to, ka mūsu darbiniekiem ir zināšanas un prasmes, kas viņiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu jums vislabāko veiktspēju.  

Juridiskais pienākums: mēs izmantosim jūsu personas datus, lai nodrošinātu atbilstību likumiem un noteikumiem (piemēram, tiesas rīkojumam).

Mārketings: mēs varam izmantot jūsu personas datus mārketinga mērķiem, ja esat sniedzis savu piekrišanu un mēs uzskatām, ka jūs varētu interesēt mūsu produkti, pakalpojumi, piedāvājumi vai trešās puses risinājumi. Mēs varam arī atlasīt konkrētus mārketinga ziņojumus, pamatojoties uz lietotāja uzvedību mūsu vietnē. Mēs varam ar jums par to sazināties, izmantojot e-pastu, SMS vai tālruni. Jebkurā laikā varat atteikties no mārketinga saziņas, aizpildot šo veidlapu.  Izlasiet arī mūsu paziņojumu par sīkfailiem. 

Piedāvājumu un līgumu pārvalde

Projektu vadība

Atskaites un pārvalde: mums ir nepieciešami visaptveroši ieraksti par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas informāciju. 

Atskaišu iesniegšana un analītika: dažreiz mēs izmantojam jūsu informāciju atskaišu iesniegšanai un analītikai, kas mums ļauj uzlabot produktus, pakalpojumus un lietotāju pieredzi.

Riska novērtējumi (piemēram, finanšu riski)

Aptaujas: mēs varam jūs uzaicināt piedalīties aptaujās. Ja izlemsit piedalīties, mēs izmantosim šo informāciju, lai, piemēram, uzlabotu mūsu darbības un veiktspēju.

Kādu informāciju mēs apkopojam par jums

Ja pieteiksities darbā uzņēmumā Caverion, mums būs nepieciešama konkrēta jūsu personas informācija. Pamatojoties uz jūsu pieteikumu un iesniegtajiem datiem, mēs apkoposim un izmantosim jūsu personas datus, lai darbā pieņemšanas procesā pārbaudītu jūsu piemērotību iespējamajiem darbiem. Dažu veidu dati, jo īpaši sensitīvie dati, tiek apkopoti tikai tad, ja šo informāciju brīvprātīgi esat norādījis savā pieteikumā. Tāpat, ja pieteiksities darbā uzņēmumā Caverion, mēs izveidosim kandidāta profilu un kandidāta ID.

Pamatinformācijas pārbaudes (piemēram, kredītvēsture un sodāmības vēsture, alkohola un narkotiku pārbaudes rezultāti) (c)

Saziņas dati (piemēram, balss ieraksts, sarakste) (a)

Kompetences dati (piemēram, izglītība, kompetence un iemaņas, atļaujas, sertifikācijas, informācija par mācīšanos) (a) (c)

Piekrišana (a)

Kontaktinformācija mājās (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs) (a)

Kontaktinformācija darbā (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs) (a)

Demogrāfiskie dati (piemēram, vecums, dzimšanas datums, dzimums, tautība, valoda, laulāto tiesiskās attiecības) (a) (b)

Ģimenes dati (piemēram, bērni) (a)

Identifikācija (piemēram, sociālās apdrošināšanas numurs vai cits identifikators) (a)

IP adrese (b)

Vārds, uzvārds (piemēram, vārds, uzvārds, citi vārdi) (a)

Fotoattēli un video (a)

Štata vietas dati (piemēram, ieņemamais amats, organizatoriskā vienība, darbs) (a)

Iepriekšējā darba devēja dati (piemēram, uzņēmuma nosaukums, adrese) (a)

Darbā pieņemšanas dati (piemēram, CV, darba pieteikums, atlases informācija, darba piedāvājums) (a)

Aptaujas atbilžu dati (a)

Lietotāja konti (piemēram, lietotājvārds, sistēmas parole) (b) (c)

Vietnes apmeklējumi (piemēram, vietnes sīkfaili, pārlūkprogrammas dati, jūsu apmeklējumu datums un laiks) (b)

Mēs neapkopojam sensitīvus personas datus, ja vien tos neesat brīvprātīgi iesniedzis kā pieteikuma daļu, sniedzis piekrišanu vai nepastāv līdzvērtīgs likumīgs pamats apstrādei.   
Personas datu apkopošanas mērķi

Pamatinformācijas pārbaudes

Saziņa un videokonferences: mēs glabāsim jūsu kontaktinformāciju saziņas nolūkā, lai sazinātos un sadarbotos.

Sūdzības un prasības: mums ir nepieciešami jūsu personas dati, lai palīdzētu reaģēt uz sūdzību neapmierinātības gadījumā.

Atbilstības nodrošināšana uzņēmuma politikām un tiesiskajām prasībām

Notikumu vadība: mēs organizējam pasākumus un/vai izstādes vai tos viesojam un tajos piedalāmies. Mēs izmantojam jūsu informāciju, lai, piemēram, uzaicinātu jūs uz pasākumiem, sniegtu informāciju par pasākumiem un uzzinātu jūsu atsauksmes pēc pasākuma, ka arī citiem ar pasākumiem saistītiem mērķiem (piemēram, īpašās diētas).

Atsauksmju apkopošana: dažkārt mēs varam jums palūgt atsauksmes par dažādiem vienumiem. Mēs izmantojam šo informāciju, lai, piemēram, uzlabotu mūsu darbības un veiktspēju.  

Identitātes administrēšana: mēs izmantojam šo personas informāciju, lai jūs uzticami identificētu, piemēram, datu subjekta prasību, sistēmas piekļuves gadījumā.

Fizisku personu un uzņēmuma veiktspējas uzlabošana 

Iekšējas apmācības mērķi: mēs varam izmantot jūsu informāciju iekšējas apmācības mērķiem kā piemēru, lai nodrošinātu to, ka mūsu darbiniekiem ir zināšanas un prasmes, kas viņiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu jums vislabāko veiktspēju.  

Juridiskais pienākums: mēs izmantosim jūsu personas datus, lai nodrošinātu atbilstību likumiem un noteikumiem (piemēram, tiesas rīkojumam).

Atskaites un pārvalde: mums ir nepieciešami visaptveroši ieraksti par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas informāciju. 

Pieņemšana darbā: mēs izmantojam šo informāciju darba atlases procesā un lai varētu ar jums sazināties un uzglabāt jūsu pieteikumu.

Atskaišu iesniegšana un analītika: dažreiz mēs izmantojam jūsu informāciju atskaišu iesniegšanai un analītikai, kas mums ļauj uzlabot iekšējos pakalpojumus.

Aptaujas: mēs varam jūs uzaicināt piedalīties aptaujās. Ja izlemsit piedalīties, mēs izmantosim šo informāciju, lai, piemēram, uzlabotu mūsu darbības un veiktspēju.

Kandidātu novērtēšanas testi (piemēram, personības testēšana, iespēju un uzvedības testēšana)

Kādu informāciju mēs apkopojam par jums

Mēs izmantojam jūsu personas datus, kamēr jūs strādājat uzņēmumam Caverion kā ārējais darbaspēks. Mēs apkopojam tikai tādu personas informāciju, kas attiecas uz šajā paziņojumā par konfidencialitāti izklāstītajiem mērķiem. Ja likums to atļauj vai pieprasa, Caverion apkopos un uzturēs ārējā darbaspēka personas datus, piemēram, šādos gadījumos:

Uzdevuma dati (piemēram, uzdevuma sākuma datums, beigu datums, uzdevuma veids, ar līgumu saistītas vienošanās) (a) (c)

Pamatinformācijas pārbaudes (piemēram, kredītvēsture un sodāmības vēsture, alkohola un narkotiku pārbaudes rezultāti, ja to veic Caverion) (c) 

Saziņas dati (piemēram, ierakstīta balss, sarakste, iekšēja ievade sociālajos tīklos) (a)

Kompetences dati (piemēram, izglītība, kompetence un iemaņas, atļaujas, sertifikācijas, informācija par mācīšanos) (a) (c)

Piekrišana (a)

Kontaktinformācija darbā (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs) (a) (c)

Demogrāfiskie dati (piemēram, vecums, dzimšanas datums, dzimums, tautība, valoda, laulāto tiesiskās attiecības) (a) (b) (c)

Diēta (pasākumiem) (a)

E-pasta izsekošanas dati (piemēram, atvēršanas gadījumu skaits, klikšķi, darbību datums un laiks) (b)

Dati par izdevumiem (piemēram, ceļojumu un citi izdevumi) (a) (c)

Piekļuve telpām un izmantošana (piemēram, identifikācijas kodi, paroles, drošības sistēmās, ieskaitot atslēgas karšu ieejas sistēmās un CCTV, uzņemtā informācija, darba laiks) (b) (c)

Identifikācija (piemēram, sociālās apdrošināšanas numurs vai cits identifikators) (a)

IP adrese (b)

Vārds, uzvārds (piemēram, vārds, uzvārds, citi vārdi) (a) (c)

Pases dati (a)

Fotoattēli un video (a) (c)

Fiziskas mērvienības (piemēram, augums, izmērs) (a) (c)

Štata vietas dati (piemēram, ieņemamais amats, organizatoriskā vienība, izmaksu centrs, darbs, uzraugs) (a) (c)

Darbā pieņemšanas dati (piemēram, CV, darba pieteikums, atlases informācija, darba piedāvājums) (a) (c)

Drošības dati (piemēram, personas negadījumi) (a) (c)

Aptaujas atbilžu dati (a)

Sistēmas izmantošanas dati (piemēram, pieteikšanās reizes, darbību žurnāli) (b) (c)

Lietotāja konti (piemēram, lietotājvārds, sistēmas parole) (b) (c)

Transportlīdzekļa dati (piemēram, automobiļa valsts reģistrācijas numura zīmes numurs, autovadīšanas žurnāls) (a) (c)

Vietnes apmeklējumi (piemēram, vietne, sīkfaili, pārlūkprogrammas dati, jūsu apmeklējuma datums un laiks) (b)

Darba atļauja (a) (c)

Darba laika atskaites un dati (piemēram, apmeklētība, prombūtne) (a) (b) (c)

Mēs neapkopojam sensitīvus personas datus, ja vien tos neesat brīvprātīgi iesniedzis kā pieteikuma daļu, sniedzis piekrišanu vai nepastāv līdzvērtīgs likumīgs pamats apstrādei.   
Personas datu apkopošanas mērķi

Piekļuves pārvaldība (piemēram, uzņēmuma sistēmas un ēkas)

Pamatinformācijas pārbaudes

Saziņa un videokonferences: mēs glabāsim jūsu kontaktinformāciju saziņas nolūkā, lai sazinātos un sadarbotos.

Konkursi: mēs varam organizēt konkursus, kuros jūs piedaloties iesniedzat savu kontaktinformāciju. Mēs izmantosim šo informāciju, lai sazinātos ar konkursa uzvarētāju(iem).  

Sūdzības un prasības: mums ir nepieciešami jūsu personas dati, lai palīdzētu reaģēt uz sūdzību neapmierinātības gadījumā.

Korporatīvie ceļojumi (piemēram, ceļojumu plānošana, viesnīcas, lidojumi, automašīnu īre, palīdzība ar darbu saistīta ceļojuma dokumentu kārtošanā, darba atļaujas)

Attīstība un apmācība

Ārkārtas saziņa: mēs uzturam tuvākā radinieka ārkārtas kontaktinformāciju, lai informētu ārkārtas notikuma gadījumā.

Atbilstības nodrošināšana uzņēmuma politikām un tiesiskajām prasībām

Notikumu vadība: mēs organizējam pasākumus un/vai izstādes vai tos viesojam un tajos piedalāmies. Mēs izmantojam jūsu informāciju, lai, piemēram, uzaicinātu jūs uz pasākumiem, sniegtu informāciju par pasākumiem un uzzinātu jūsu atsauksmes pēc pasākuma, ka arī citiem ar pasākumiem saistītiem mērķiem (piemēram, īpašās diētas).

Izdevumu vadība (piemēram, administrēšana, izdevumu pārskati, korporatīvās kredītkartes, budžeta izveide)

Atsauksmju apkopošana: dažkārt mēs varam jums palūgt atsauksmes par dažādiem vienumiem. Mēs izmantojam šo informāciju, lai, piemēram, uzlabotu mūsu darbības un veiktspēju.  

Finanšu grāmatvedība

Identitātes administrēšana: mēs izmantojam šo personas informāciju, lai jūs uzticami identificētu, piemēram, datu subjekta prasību, sistēmas piekļuves gadījumā.

Fizisku personu un uzņēmuma veiktspējas uzlabošana 

Apdrošināšanas vadība

Iekšējais audits un drošība (piemēram, iekšēja izmeklēšana, atbilstība, riska pārvaldība, ziņošana par interešu konfliktu, arodveselības un drošības programmas, drošības līdzekļi mūsu darbinieku, viesu, ēku un pamatlīdzekļu aizsardzībai).

Iekšējas apmācības mērķi: mēs varam izmantot jūsu informāciju iekšējas apmācības mērķiem kā piemēru, lai nodrošinātu to, ka mūsu darbiniekiem ir zināšanas un prasmes, kas viņiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu jums vislabāko veiktspēju.  

Rēķinu izrakstīšana un maksājumi (piemēram, tālruņa rēķini)

IT atbalsts: mēs izmantojam jūsu personas datus, lai labāk atrisinātu ar IT saistītās problēmas.

Juridiskais pienākums: mēs izmantosim jūsu personas datus, lai nodrošinātu atbilstību likumiem un noteikumiem (piemēram, tiesas rīkojumam).

Ārējā darbspēka attiecību vadība (piemēram, nodarbinātības izveide, uzturēšana un pārtraukšana, disciplināras darbības, pieteikuma iesniedzēja kvalifikāciju novērtēšana, ar darbu saistītas pretenzijas).

Sagāde (piemēram, darba materiāli, pakalpojumi, aprīkojums)

Projektu vadība

Darba preču nodrošināšana: mēs izmantojam jūsu personas datus, lai piešķirtu jums, piemēram, datora darbstacijas, mobilos tālruņus, planšetdatorus, vizītkartes.

Atskaites un pārvalde: mums ir nepieciešami visaptveroši ieraksti par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas informāciju. 

Pieņemšana darbā: mēs izmantojam šo informāciju darba atlases procesā un lai varētu ar jums sazināties un uzglabāt jūsu pieteikumu.

Atskaišu iesniegšana un analītika: dažreiz mēs izmantojam jūsu informāciju atskaišu iesniegšanai un analītikai, kas mums ļauj uzlabot iekšējos pakalpojumus.

Risku novērtēšana

Drošības atskaišu iesniegšana (piemēram, ar darbu saistītām traumām)

Mūsu darba ēku drošība, kontrolējot piekļuves vadību.

Aptaujas: mēs varam jūs uzaicināt piedalīties aptaujās. Ja izlemsit piedalīties, mēs izmantosim šo informāciju, lai, piemēram, uzlabotu mūsu darbības un veiktspēju.

Ārējā darbspēka novērtēšanas testi (piemēram, personības testēšana, iespēju un uzvedības testēšana)

Vietnes attīstība: mēs izmantojam jūsu informāciju, lai uzlabotu mūsu vietnes funkcionalitāti, veiktspēju, lietotāju pieredzi un drošību.

Darbspēka vadība (piemēram, aprīkošana ar personālu, uzdevumu pārraudzība, darba stundu pārraudzība, darba pasūtījumu vadība, dalībnieku skaita plānošana, pārtraukšana, pēctecības plānošana, prombūtnes pārraudzība, mūsu klientu apstiprināts darbaspēks viņu projektos, videointervijas darbā pieņemšanas procesā). 

Darba preču izmantošanas izsekošana (piemēram, aprīkojums, aparatūra, programmatūra)

Kādu informāciju mēs apkopojam par jums

Mēs izmantojam jūsu personas datus, kamēr esat uzņēmuma Caverion piegādātājs. Mēs apkopojam tikai tādu personas informāciju, kas attiecas uz šajā paziņojumā par konfidencialitāti izklāstītajiem mērķiem. Ja likums to atļauj vai pieprasa, Caverion apkopos un uzturēs piegādātāja personas datus, piemēram, šādos gadījumos:

Uzdevuma dati (piemēram, uzdevuma sākuma datums, beigu datums, uzdevuma veids, ar līgumu saistītas vienošanās) (c)

Saziņas dati (piemēram, sarakste) (a)

Kontaktinformācija darbā (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs) (a) (c)

Darba devēja dati (piemēram, uzņēmuma nosaukums, adrese) (c)

Dati par izdevumiem (c) 

Vārds, uzvārds (piemēram, vārds, uzvārds) (c)

Štata vietas dati (piemēram, ieņemamais amats, organizatoriskā vienība, darbs) (c)

Aptaujas atbilžu dati (a)

Personas datu apkopošanas mērķi

Saziņa un videokonferences: mēs glabāsim jūsu kontaktinformāciju saziņas nolūkā, lai sazinātos un sadarbotos.

Sūdzības un prasības: mums ir nepieciešami jūsu personas dati, lai palīdzētu reaģēt uz sūdzību neapmierinātības gadījumā.

Korporatīvie ceļojumi (piemēram, ceļojumu plānošana, viesnīcas, lidojumi, automašīnu īre, palīdzība ar darbu saistīta ceļojuma dokumentu kārtošanā, darba atļaujas, ja to veic Caverion)

Atbilstības nodrošināšana uzņēmuma politikām un tiesiskajām prasībām

Notikumu vadība: mēs organizējam pasākumus un/vai izstādes vai tos viesojam un tajos piedalāmies. mēs izmantojam jūsu informāciju, lai, piemēram, uzaicinātu jūs uz pasākumiem, sniegtu informāciju par pasākumiem un uzzinātu jūsu atsauksmes pēc pasākuma, ka arī citiem ar pasākumiem saistītiem mērķiem (piemēram, īpašās diētas).

Atsauksmju apkopošana: dažkārt mēs varam jums palūgt atsauksmes par dažādiem vienumiem. Mēs izmantojam šo informāciju, lai, piemēram, uzlabotu mūsu darbības un veiktspēju.  

Identitātes administrēšana: mēs izmantojam šo personas informāciju, lai jūs uzticami identificētu, piemēram, datu subjekta prasību, sistēmas piekļuves gadījumā.

Fizisku personu un uzņēmuma veiktspējas uzlabošana

Iekšējas apmācības mērķi: mēs varam izmantot jūsu informāciju iekšējas apmācības mērķiem kā piemēru, lai nodrošinātu to, ka mūsu darbiniekiem ir zināšanas un prasmes, kas viņiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu jums vislabāko veiktspēju.  

Juridiskais pienākums: mēs izmantosim jūsu personas datus, lai nodrošinātu atbilstību likumiem un noteikumiem (piemēram, tiesas rīkojumam).

Piedāvājumu un līgumu pārvalde

Projektu vadība

Atskaites un pārvalde: mums ir nepieciešami visaptveroši ieraksti par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas informāciju. 

Atskaišu iesniegšana un analītika: dažreiz mēs izmantojam jūsu informāciju atskaišu iesniegšanai un analītikai, kas mums ļauj uzlabot iekšējos pakalpojumus.

Riska novērtējumi (piemēram, finanšu riski)

Aptaujas: mēs varam jūs uzaicināt piedalīties aptaujās. Ja izlemsit piedalīties, mēs izmantosim šo informāciju, lai, piemēram, uzlabotu mūsu darbības un veiktspēju.

Kādu informāciju mēs apkopojam par jums

Ja apmeklēsit ēkas, kurās darbojas Caverion, mēs lūgsim jūs uzrādīt konkrētu personas informāciju. 

Kontaktinformācija darbā (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs) (a)

Darba devēja dati (piemēram, uzņēmuma nosaukums, adrese) (a)

Piekļuve telpām un izmantošana (piemēram, identifikācijas kodi, paroles, drošības sistēmās, ieskaitot atslēgas karšu ieejas sistēmās un CCTV, uzņemtā informācija, darba laiks) (b) (c)

Vārds, uzvārds (piemēram, vārds, uzvārds) (a)

Fotoattēli un video (a) (c)

Štata vietas dati (piemēram, ieņemamais amats, organizatoriskā vienība, darbs) (a)

Aptaujas atbilžu dati (a)

Personas datu apkopošanas mērķi

Saziņa un videokonferences: mēs glabāsim jūsu kontaktinformāciju saziņas nolūkā, lai sazinātos un sadarbotos.

Sūdzības un prasības: mums ir nepieciešami jūsu personas dati, lai palīdzētu reaģēt uz sūdzību neapmierinātības gadījumā.

Atsauksmju apkopošana: dažkārt mēs varam jums palūgt atsauksmes par dažādiem vienumiem. Mēs izmantojam šo informāciju, lai, piemēram, uzlabotu mūsu darbības un veiktspēju.  

Identitātes administrēšana: mēs izmantojam šo personas informāciju, lai jūs uzticami identificētu, piemēram, datu subjekta prasību, sistēmas piekļuves gadījumā.

Fizisku personu un uzņēmuma veiktspējas uzlabošana

Juridiskais pienākums: mēs izmantosim jūsu personas datus, lai nodrošinātu atbilstību likumiem un noteikumiem (piemēram, tiesas rīkojumam).

Atskaites un pārvalde: mums ir nepieciešami visaptveroši ieraksti par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas informāciju. 

Mūsu darba ēku drošība, kontrolējot piekļuves vadību.

Aptaujas: mēs varam jūs uzaicināt piedalīties aptaujās. Ja izlemsit piedalīties, mēs izmantosim šo informāciju, lai, piemēram, uzlabotu mūsu darbības un veiktspēju.

 

5. Apstrādes likumīgais pamats

Personas datu apstrādei piemērojamais likumīgais pamats ir atkarīgs no apstākļiem, kas ir saistīti ar attiecīgajām apstrādes darbībām, kā tas ir izklāstīts tālāk:

5.1. Piekrišana 

Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem, kam ir nepieciešama jūsu piekrišana, mēs to norādīsim un iegūsim jūsu piekrišanu, VDAR 6. panta 1.a) punkts ir uzskatāms par apstrādes darbību likumīgu pamatu. Mēs lūgsim jūsu piekrišanu, piemēram, ja plānosim izmantot jūsu fotoattēlus vai video mārketinga nolūkā vai pamatinformācijas pārbaudēs.

5.2. Līguma veiktspēja 

Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma veiktspējai, piemēram, konkrētu pakalpojumu sniegšanai, kurā viena no pusēm ir datu subjekts, VDAR 6. panta 1.b) punkts ir uzskatāms par apstrādes darbību likumīgu pamatu. Tas pats attiecas uz tādām apstrādes darbībām, kas ir nepieciešamas pirmslīguma pasākumu veikšanai, piemēram, prasību gadījumā attiecībā uz mūsu produktiem vai pakalpojumiem. 

5.3. Juridiskais pienākums 

Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību juridiskam pienākumam, piemēram, nodokļu saistību izpildei, VDAR 6. panta 1.c) punkts ir uzskatāms par apstrādes darbību likumīgu pamatu.

5.4. Vitālas intereses 

Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama vitālu interešu aizsardzībai, piemēram, mūsu telpās apmeklētājs gūst traumu, un viņa informācija ir jānodod medicīnas darbiniekiem, VDAR 6. panta 1.d) punkts ir uzskatāms par apstrādes darbību likumīgu pamatu. 

5.5. Likumīgas intereses 

Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama tādām apstrādes darbībām, uz kurām neattiecas neviens no iepriekš norādītajiem tiesiskajiem pamatojumiem, bet kas tiek uzskatītas par atļautām mūsu veiktu likumīgu interešu mērķu dēļ, piemēram, mārketinga darbības, ja tām ir neliela privāta ietekme, VDAR 6. panta 1.f) punkts ir uzskatāms par apstrādes darbību likumīgu pamatu. 

6. Personas datu izpaušana un pārsūtīšana

Caverion pārsūta personas datus tikai personām un uzņēmumiem, kam tie nepieciešami savu pienākumu izpildei. Mēs nodrošinām, ka puses, kurām pārsūtām personas informāciju, ir pienācīgi informētas par apstrādes mērķi, kā arī ar līgumisku vienošanos nodrošinām personas datu likumīgu apstrādi. Mēs arī nodrošinām, ka personas datu saņēmēji apņemas ievērot šo personas datu lietošanas ierobežojumu, tai skaitā ievērot personas informācijas konfidencialitāti.
Gadījumos, kad personas dati tiek pārsūtīti uz kādu vietu ārpus ES/EEZ, šāda pārsūtīšana tiek veikta uz valsti, kuru Eiropas Komisija atzinusi par tādu, kas nodrošina pietiekamu privātuma aizsardzības līmeni, vai arī, veicot pārsūtīšanu, tiek izmantoti atbilstoši aizsarglīdzekļi, piemēram, ES Komisijas līguma standartklauzulas, kā arī tiek novērtēta nepieciešamība pēc papildu pasākumiem: 

6.1. Caverion Group uzņēmumi

Tā kā mūsu grupā bieži tiek koplietota IT infrastruktūra un zināšanas, Caverion Group uzņēmumi varēs piekļūt jūsu personas datiem norādīto mērķu dēļ. Ņemiet vērā, ka jūsu personas dati tiks koplietoti arī ārpus ES/EEZ teritorijas ar mūsu filiālēm.   

6.2. Piegādātāji un apakšuzņēmēji

Mēs izmantojam ārējos pakalpojumu sniedzējus konkrētām biznesa darbību daļām, piemēram, IT sistēmu uzturēšanai. 

6.3. Trešās puses

Mēs koplietosim datus ar citiem partneriem vai ieinteresētajām personām. Mēs savās vietnēs izmantojam arī sīkfailus un tīmekļa bāksignālus, tāpēc sniedzam informāciju trešajām pusēm, apkopojot datus. Izlasiet mūsu paziņojumu par sīkfailiem.

Tālāk ir uzskaitīti personas datu pārsūtīšanas mērķi

Jūsu pieprasījums vai piekrišana: Pamatojoties uz jūsu pieprasījumu vai piekrišanu, mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus.

Uzņēmumam vai mūsu darbiniekiem sniegtie pakalpojumi: mums ir piegādātāji, kas atbalsta mūsu biznesa darbības, mūsu vārdā sniedzot pakalpojumus. 

Biznesa darbību vai uzņēmumu pārpirkšana, apvienošana vai pārdošana: uzņēmumu vai citu biznesa darbību pārpirkšanas, apvienošanas vai pārdošanas gadījumā personas informācija ir viens no pārsūtāmajiem pamatlīdzekļiem. 

Informācijas sniegšana mūsu sadarbības partneriem: retos gadījumos mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus mūsu sadarbības partneriem, lai viņi varētu sniegt informāciju par saviem pakalpojumiem. 

Juridiska tiesvedība: ja to pieprasa likums vai tā ir tiesas, administratīvas aģentūras vai līdzīgas puses prasība, dažreiz šīm pusēm var būt nepieciešams pārsūtīt jūsu personas datus. Mēs varam arī koplietot jūsu personas datus, lai meklētu juristu vai citu profesionālu padomdevēju (banku, juristu, grāmatvežu, iespējamo pircēju un tirgotāju) palīdzību.

Mūsu ieinteresēto personu drošības, ēku, konfidencialitātes un tiesību aizsardzība. 

Lai veiktu citus personas datu izmantošanas gadījumus, kas uzskaitīti sadaļā “Datu apkopošanas mērķi”. 

7. Jūsu tiesības 

Jums kā datu subjektam ir konkrētas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. 

7.1. Tiesības piekļūt, labot un iebilst 

Varat sazināties ar mums, un mēs informēsim jūs par to, kādus personas datus esam apkopojuši un apstrādājuši attiecībā uz jums, kā arī par mērķiem, kādiem šie dati tiek izmantoti. Jums ir tiesības sazināties ar mums un lūgt izlabot visus par jums glabātos nepareizos, nepilnīgos, novecojušos vai nevajadzīgos personas datus. Varat iebilst konkrētu personas datu izmantošanai, tostarp tiešajam mārketingam, ja šādi dati tiek izmantoti citiem mērķiem, kas atšķiras no tiem, kas ir nepieciešami mūsu pakalpojumu veiktspējai vai lai atbilstu mūsu juridiskajam pienākumam. Varat arī iebilst tālākai personas datu apstrādei, ja iepriekš esat sniedzis piekrišanu. Ja iebilstat tālākai personas datu apstrādei, iespējams, saņemsit mazākas iespējas izmantot mūsu pakalpojumus.

7.2. Tiesības dzēst un ierobežot apstrādi

Varat arī lūgt izdzēst jūsu personas datus no mūsu sistēmām. Mēs nodrošināsim atbilstību šādam pieprasījumam, ja vien nebūs tiesiska pamatojuma nedzēst datus. Pēc datu izdzēšanas mēs, iespējams, nevarēsim nekavējoties izdzēst visas atlikušās kopijas no mūsu aktīvajiem serveriem un dublēšanas sistēmām. Šādas kopijas tiks izdzēstas, cik vien saprātīgi ātri tas būs iespējams. Kaut gan varat mums pieprasīt konkrētu personas datu apstrādes ierobežošanu, tā rezultātā varat iegūt mazāk iespējas izmantot mūsu vietni un citus pakalpojumus.

7.3. Datu pārnesamības tiesības

Jums ir tiesības saņemt personas datus, kurus mums esat iesniedzis, strukturētā, parasti izmantotā un datorā nolasāmā formātā gadījumos, kad dati tiek apstrādāti automātiski un tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai līguma izpildi, vai pirmslīguma darbībām.

Mēs varam pieprasīt sniegt papildinformāciju, kas nepieciešama jūsu identitātes apstiprināšanai. Mēs varam arī noraidīt pieprasījumus, kas nepamatoti atkārtojas, ir pārmērīgi vai acīmredzami nepamatoti. Pēc tam, kad būsim saņēmuši visu nepieciešamo informāciju saistībā ar jūsu pieprasījumu (tostarp identitātes apliecinājumu), mēs sāksim pieprasījuma apstrādi. Mēs darīsim visu iespējamo, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu viena (1) mēneša laikā. Ja kāda iemesla dēļ nevarēsim apstrādāt jūsu pieprasījumu plānotajā laikā, mēs šī viena (1) mēneša laikā pēc iespējas drīzāk informēsim jūs par aizkavēšanos. Maksimālais pieprasījuma apstrādes laiks ir trīs (3) mēneši.  Ņemiet vērā: ja pieprasīsit piekļūt personas datiem, labot, ierobežot vai dzēst tos, dažos gadījumos mēs, iespējams, nevarēsim to paveikt piemērojamo tiesību aktu dēļ. 

7.4. Piekrišanas gadījumi

Šobrīd mēs neapkopojam nekāda veida Jūsu personas datus, kas paredzētas mārketinga vajadzībām, pamatojoties uz piekrišanu. Tādēļ nav nepieciešams pārvaldīt Jūsu piekrišanu.

Mēs radīsim juridisku iespēju atsaukt piekrišanu, ja sāksim vākt jūsu personas datus.  

7.5. Sūdzības

Ja neesat apmierināts ar Caverion lēmumu vai darbībām, jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei. 

8. Sīkfaili un bāksignāli

Mēs savās vietnēs izmantojam sīkfailus un bāksignālus. Lūdzu, skatiet mūsu paziņojumu par sīkfailiem.

9. Personas datu saglabāšana

Mums ir tiesības glabāt jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams likumīgos nolūkos vai cik ilgi to pieprasa likums. Kritērijs, kas tiek izmantots, lai noteiktu personas datu glabāšanas ilgumu, ir attiecīgais likumā noteiktais saglabāšanas periods un likumīgais nolūks. Dažreiz mums ir nepieciešams paturēt jūsu personas datus pēc darba attiecību beigām, lai nodrošinātu atbilstību mūsu juridiskajiem pienākumiem un/vai atrisinātu iespējamos strīdus. Informācija un glabāšanas laika ilgums var atšķirties atkarībā no attiecīgajiem datiem un piemērojamā likuma. Detalizētus saglabāšanas laikus var nodrošināt pēc pieprasījuma. Kad jūsu personas dati vairs nav nepieciešami mērķim, kādam mēs tos apstrādājam, mēs tos nepārtraukti dzēšam un/vai anonimizējam. 

10. Izmaiņas paziņojumā par konfidencialitāti

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam pārskatīt, modificēt un atjaunināt šo paziņojumu par konfidencialitāti. Ja veiksim šādas izmaiņas, šī paziņojuma par konfidencialitāti grozījuma vai modificēšanas datums tiks reģistrēts. Lūdzu, regulāri pārskatiet šo paziņojumu par konfidencialitāti, jo īpaši pirms personas datu iesniegšanas mums. Ja šis paziņojums par konfidencialitāti tiks atjaunināts, mēs neziņosim mūsu lietotājiem par visiem atjauninājumiem, savukārt, ja būs ļoti svarīgas izmaiņas paziņojumā par konfidencialitāti vai darbībās, kā mēs izmantojam jūsu informāciju, mēs veltīsim komerciāli saprātīgas pūles, lai sniegtu jums atbilstošu paziņojumu.