Profesionāla ēku apsaimniekošana uzlabo jūsu ēkas ekspluatāciju

Lielākā daļa ar īpašumu saistīto izmaksu un emisiju rodas tā uzturēšanas posmā. Šo uzturēšanas…

Lielākā daļa ar īpašumu saistīto izmaksu un emisiju rodas tā uzturēšanas posmā. Šo uzturēšanas izmaksu saglabāšana minimālā līmenī, neatsakoties no ēkas sniegtās pozitīvās pieredzes gala lietotājam, ir jūsu īpašuma vērtības optimizēšanas pamatā.. 

 

Vienmēr izcila lietotāja pieredze

Vairums ēku lietotāju vēlas labi funkcionējošu, uz cilvēku vērstu vidi ar optimālu iekštelpu klimatu un minimālu enerģijas patēriņu. Lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību, arī ēkas sistēmām ir jādarbojas bez pārtraukuma. Īpašnieki vienmēr vēlas izvairīties no negaidītiem un dārgiem remontdarbiem un vajadzības veltīt daudz laika, lai atrastu īsto kontaktpersonu problēmu novēršanai.

Jūsu ēku vērtības palielināšana un uzturēšana


Ilgtermiņa plānošana, regulāra darbības apsekošana un uzturēšanas garantijas:

  • pārredzamas un paredzamas izmaksas;
  • energoietaupījumi;
  • minimāli uzņēmējdarbības pārtraukumi un visīsākais iespējamais problēmu novēršanas laiks;
  • optimāla īpašuma vērtība visā tā dzīves ciklā;
  • augstāks lietotāju apmierinātības līmenis;
  • ekspertu ieteikumi klātienē un attālināti.

Caverion ir apņēmies panākt šādus rezultātus vairāk nekā 30 000 ēkās, kuras pašlaik pārraugām. Mūsu pieredzējušie un zinošie ēku apsaimniekotāji uzņemas atbildību par jūsu ēku vērtības palielināšanu un uzturēšanu, pateicoties efektīvai darbības pārvaldībai un sistemātiskai ilgtermiņa plānošanai. Projektu vadītāji, iepirkumu vadītāji un ilgtspējas eksperti var sniegt palīdzību šajā procesā, lai nodrošinātu ēku visaptverošu uzturēšanu.

Mūsu eksperti lieliski tiek galā ar visiem sarežģītajiem ēku uzturēšanas pakalpojumiem, piemēram, visu ēku tehnoloģiju tehnisko uzturēšanu, pielāgotajiem uzlabojumiem un modernizāciju, digitālajiem pakalpojumiem un risinājumiem, kā arī viedajām tehnoloģijām. Mūsu energoeksperti savlaicīgi sniedz ieteikumus par to, kā pastāvīgi uzlabot jūsu ēku energoefektivitāti. Tūkstošiem īpašumu ir nodrošināts savienojums ar mūsu attālināto uzraudzības centru, kas spēj attālināti atrisināt vairāk nekā 90% visu no ēkām saņemto trauksmes ziņojumu.

Problēmjautājumu risināšanā saistībā ar citām apsaimniekošanas pakalpojumu jomām mēs piesaistām zinošus apakšuzņēmējus, savukārt jums— saziņa joprojām notiek ar vienu kontaktpunktu.

Mūsu ēku apsaimniekošanas pakalpojums ietver arī pilnīgus un uz darbības pamatrādītājiem vērstus ziņojumus, kurus mēs pielāgojam atbilstoši jūsu vajadzībām.

 

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums