Profesionāla inženiersistēmu montāža atbilstoši aktuālajām prasībām

 
 

Profesionālu iekārtu garantēta efektivitāte visā dzīves ciklā

Jums kā lēmumu pieņēmējam par īpašumu ir nepieciešami nākotnes prasībām piemēroti risinājumi, kas atbilst plānotajiem noteikumiem, ļauj izmantot viedos pakalpojumus, lai nodrošinātu uz cilvēku vērstu pieredzi, kā arī ļauj panākt pozitīvu ietekmi uz vidi. Šo risinājumu pamatā esošajai tehnoloģijai ir liela ietekme uz īpašuma kopējām dzīves cikla izmaksām un tā vērtības saglabāšanu.

Tieši tāpēc jums jāgūst pārliecība, ka visas īpašumā esošās tehnoloģijas ir uzstādītas un darbojas pareizi jau no pirmās dienas, lai netērētu tik vērtīgo laiku, pievēršoties maznozīmīgām detaļām.

Integrētas tehnoloģijas maksimāli palielina jūsu īpašuma vērtību

Mūsdienu uz datiem balstītajā pasaulē galvenā loma ir integrācijai un savienojamībai, un vairs nepietiek tikai ar zināšanām par vienu ēku tehnoloģiju. Vienīgā iespēja radīt jaunu vērtību ir apvienot un analizēt visus integrētās sistēmas kopainas datus no dažādām ēku tehnoloģijām un izdarīt secinājumus. Tieši tāpēc papildus savām tehniskajām zināšanām par ēkām mūsu tehniskie eksperti vienmēr ņem vērā to, kā dažādās ēku tehnoloģijas darbojas viena kopējā mērķa sasniegšanā, proti, uzlabot jūsu īpašuma efektivitāti, lietojamību un ilgtspēju.

Augstvērtīgas tehniskās zināšanas par viedo tehnoloģiju iekārtām

Mēs piedāvājam visu veidu ēku tehnoloģiju tehniskās iekārtas. Mēs arī nodrošinām jaunākās viedās tehnoloģijas, lai padarītu mūsu ēku vidi lietotājam draudzīgu, viedu un ilgtspējīgu.

Mūsu profesionālie tehniķi regulāri apgūst jaunākās tehnoloģijas. Viņi strādā atbilstoši mūsu optimizētajiem procesiem, ievēro visus noteikumus, nodrošina augstas kvalitātes uzstādīšanu un piemēro nozares vadošos drošības standartus.

Pilnībā izmantojiet uz rezultātiem vērstus risinājumus vienas vai vairāku funkciju iekārtās

Projektēšanas posmā jūs definējat modernizācijas, renovācijas vai jauna būvprojekta vēlamos rezultātus. Lai tos sasniegtu, mēs sadarbojamies ar komandu, kura šo risinājumu izstrādāja kopā ar jums, līdz pat brīdim, kad tehniski tiek uzstādīta attiecīgā aparatūra un programmatūra. Tas nodrošina visu sistēmu sadarbību bez pārtraukumiem un efektīvā veidā. 
Ēku galveno tehnoloģiju jomā Caverion izstrādā vadošo tehnoloģiju, kas ļauj pārvērst tradicionālu īpašumu par nākotnei gatavu un optimizētu īpašumu. Mēs garantējam visefektīvākos rezultātus. Visbeidzot — mēs arī uzņemamies saistības attiecībā uz finanšu, vides un citiem mērķiem, par ko panākta vienošanās — ideālā gadījumā visa īpašuma dzīves cikla laikā.

Izpētiet ēku tehnoloģijas sīkāk

Uzziniet vairāk par jaunāko tehnoloģiju un profesionālu instalāciju un apkopes izmantošanas ieguvumiem, sarakstā izvēloties kādu no ēku tehnoloģijām.

o Automatizācija
o Apkure
o Ventilācija un gaisa kondicionēšana
o Aukstumapgāde
o Elektroapgāde
o Drošības sistēmas
o Ugunsaizsardzība

 

 

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums