Konsultācijas

Mūsu zināšanas attiecībā uz būvniecības procesiem un ražotņu risinājumiem, strādājot kompleksi ar mūsu Pētniecības un attīstības (R&D) centru, ir unikāla, un tā palīdz mums pilnveidot un nodrošināt labākos klientam risinājumus. Projektu speciālisti ir apguvuši aktuālo informāciju par būvniecības procesiem, iekārtu sistēmām ražotnēs un energoefektīviem produktiem.

Projektēšana & Inženiertehniskā vadība

Caverion nodrošina visaptverošu kompetenci projektēšanas jomā, sākot no pirmajām idejām līdz gala dizainam. Tas nodrošina augstu kvalitāti vispārējā projektēšanas stadijā un samazina riskus. Mēs nodrošinām kompetenci projektēšanas un inženiertehniskās vadības jomā dažādos klientu segmentos.

Projektu vadība

Tikai profesionāla projektu vadība nodrošina kvalitatīvu un veiksmīgu gala rezultātu. Laba to vadība nodrošina tādu projektu iztrādi, kuros riski ir līdzsvaroti un rezultāts ir peļņu nesošs. Sakarā ar mūsu ilgo vēsturi projektu vadības jomā mēs nodrošinām projektu vadītājus visu veidu projektiem. Īpaša apmācības plānošana nodrošina vecāko projektu vadītāju kompetences nodošanu arī jaunajiem inženieriem. Strādājot ar projektu vadības teorijas rīkiem un aparatūras atbalstu, mūsu darbinieki efektīvi nodrošina projektu vadību.

Projektu īstenošana

Mēs piedāvājam vienu kontaktpunktu, kura personāls izprot klientu vajadzības un kurš atbilstīgi darbojas. Lai nodrošinātu klientiem "vienas pieturas iepirkšanos", Caverion piedāvā pakalpojumus visās būtiskajās tehniskajās nozarēs, kā arī savu speciālistu personālu.

Tehniskā apkalpošana

Ēku un ražotņu tehniskā apkalpošana ir mūsu galvenā kompetence. To var iedalīt preventīvi plānotajā tehniskajā apkalpošanā (PPM) vai korektīvajā tehniskajā apkalpošanā. Preventīvi plānotā tehniskā apkalpošana ir prioritārā izvēle mūsu klientu nekustamā īpašuma vērtības saglabāšanai un efektīvai ilgtermiņa izmaksu pārvaldībai. Korektīvā tehniskā apkalpošana un remonts speciālos gadījumos bieži tiek izvēlēts, lai ietaupītu naudu īstermiņā, taču šādos gadījumos renovācijas un remontdarbi kļūst apjomīgāki un dārgāki nekā ilgtermiņā.

Apsaimniekošana

Ēku apsaimniekošanā klienta objektā tiek piedāvāti pilna apjoma pakalpojumi, kas palīdz klientam koncentrēties uz viņa tiešo uzņēmējdarbības veikšanu. Mūsu pieeja ēku apsaimniekošanai ir tehniska, jo tā vērsta uz nekustamā īpašuma vērtības saglabāšanu. Enerģijas cenas pieaug ar katru gadu, un enerģijas patēriņa izmaksas vairumā gadījumu veido lielāko daļu no ēku ekspluatācijas izdevumiem. Korektu tehnisko pakalpojumu izmantošana ir vieglākais veids, kā ietekmēt un ierobežot šīs izmaksas.

Ēkas dzīves cikla vadība

Ēkas dzīves cikla vadība kā pakalpojums kļūst arvien populārāks, jo tas ir ekonomiski izdevīgs, samazina riskus un klienta ieguldījums ir samērā neliels. Pamatojoties uz daudzveidīgajiem risinājumiem, Caverion uzņemas pilnu atbildību par ražotņu un ēku tehnisko sistēmu un risinājumu plānošanu, izbūvi un tehnisko apkalpošanu. Mēs esam atbildīgi par nekustamā īpašuma lietderīgumu, izmantojamību, drošību un stāvokli visā tā dzīves cikla vadības līguma darbības laikā, kas bieži pārsniedz 20 gadus. Proaktīva tehniskā apkalpošana un optimizēts enerģijas patēriņš ir daļa no šā pakalpojuma. Visiem ēku dzīves cikla vadības līguma veidiem, Caverion spēj piedāvāt dažāda veida finansēšanas modeļus un iespējas, kas ir piemēroti gan privātajā, gan valsts sektorā.

Atsauksmes

View all