Efektīva jūsu ēku projektu un modernizācijas valdība

 

Jūsu projektu sarežģītības pārvaldība

Katrs ēku un industriālais projekts ir unikāls, un tam piemīt savas specifiskās iezīmes. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi pastāvīgi uzraudzīt, paredzēt un optimizēt projektu izpildi.

Ir pienācīgi jādokumentē sasniegtais progress un attiecīgās problēmas, uzreiz jāreaģē uz jebkādām izmaiņām kvalitātē, izmaksās un grafikos, kā arī tās uzreiz jānovērš un par tām attiecīgi jāpaziņo. Veiktie pasākumi ir jādokumentē, un šī dokumentācija ir jāuzglabā viegli pieejamā formā. Tas attiecas uz visu vērtības ķēdi, tostarp apakšuzņēmējiem, piegādātājiem un loģistiku.

Profesionālas zināšanas un pieredze gandrīz visos iespējamajos ēku projektos

Lai sekmīgi īstenotu projektu sarežģītās situācijās, ir nepieciešami augsti kvalificēti projektu vadītāji, kuri koncentrējas uz projekta mērķu sasniegšanu un minimizē jebkādu risku, kas varētu apdraudēt rezultātu sasniegšanu.

Caverion ir ļoti plaša pieredze, vadot dažāda lieluma, darbības jomas un segmentu būvniecības un modernizācijas projektus, tostarp veicot apakšuzņēmēju vadībā.

Projektu pārvaldība un izpilde — viens kontaktpunkts

Mēs varam pārvaldīt jūsu projektu, sākot no inženiertehniskās izstrādes un beidzot ar izpildi. Kā jūsu vienīgais kontaktpunkts mūsu projektu vadītāji koordinē un integrē visas ēku tehnoloģijas, lai nodrošinātu pilnīgu, jūsu prasībām atbilstošu risinājumu. Kā tas pozitīvi ietekmē jūsu projektu?

 • Ātrāka projektu izpilde:
  • īsāks projekta īstenošanas laiks, jo montāža var norisināties vienlaikus ar inženiertehnisko izstrādes posmu
  • ātrāka izpilde, atkārtoti izmantojot kopējus procesus un veidnes
  • labāku lēmumu pieņemšana, pateicoties efektīvai saziņai par projekta gaitu
  • efektīvs darbs ar ēku tehnoloģijām, pateicoties vispārējai projektu koordinācijai.
 • Lielāka elastība un klientu apmierinātības līmenis:
  • elastība, kontrolēti veicot izmaiņas projektā, kvalitātē, izmaksās un laika grafikos
  • mūsu projektu vadītāji pastāvīgi pārskata projektus, meklējot uzlabošanas un optimizēšanas iespējas
  • augstāks klientu apmierinātības līmenis un mazāka vajadzība atkārtoti veikt darbu, pateicoties augstākas kvalitātes produktu izbūvei jau ar pirmo reizi.
 • Mazākas izmaksas:
  • samazinātas vispārējās projekta izmaksas un darba laiks, pateicoties efektīviem izpildes procesiem
 • Mazāks risks:
  • agrāka projektu problēmu atklāšana un novēršana, izmantojot proaktīvus projekta pārvaldības procesus

Jūsu prasībām atbilstošas projektu izpildes metodes un risinājumi

Sekmīgu projekta izpildi nodrošina cieša sadarbība un atvērta saziņa. Mēs rūpīgi atlasām visatbilstošāko un visprofesionālāko projekta komandu, lai nodrošinātu projekta tehniskās izpildes, finanšu statusa, kvalitātes nodrošināšanas un termiņu ievērošanas mērķu sasniegšanu.

Kā jūsu vienīgais kontaktpunkts mūsu projektu vadītāji koordinē un integrē visas ēku tehnoloģijas, lai nodrošinātu pilnīgu, jūsu prasībām atbilstošu risinājumu. Komanda uzņemas atbildību par noteikumu ievērošanu un saziņu ar attiecīgajām iestādēm. Mēs proaktīvi un pārskatāmi sazināmies par dažādiem projekta posmiem un starpposma rādītājiem.

Sirdsmiers, pateicoties visaptverošai projektu pārvaldībai

Caverion projektu pārvaldība ietver visas jomas, kas nepieciešamas sekmīgai ēku un rūpniecisko objektu būvniecībai un modernizācijai:

 • laika plānošana un kontrole
 • objekta pārvaldība un uzraudzība
 • prasību pārvaldība
 • sadarbība ar citām ieinteresētajām personām (darbuzņēmējiem, konsultantiem, projektētājiem un gala lietotājiem)
 • iepirkumi, operatīva iegāde un līgumu slēgšana ar apakšuzņēmējiem
 • materiālu piegāde un loģistika
 • montāžas darbu koordinēšana tehniskajās jomās
 • izmaksu kontrole un prognozēšana
 • rēķinu piestādīšana un saņemto rēķinu un maksājumu pārbaude
 • ziņošana
 • kvalitātes vadība
 • veselības un darba drošības pārvaldība
 • iestāžu apstiprinājuma procesi
 • palaišana, testēšana un nodošana ekspluatācijā
 • projekta dokumentācija
 • projekta nodošana
 • pasākumi garantijas laikā.

Pareizu lēmumu pieņemšana projekta garantijas laikā nodrošina ietaupījumus visa dzīves cikla laikā

Pateicoties mūsu īpašajām zināšanām par dzīves ciklu, projekta beigas nebūt nenozīmēs mūsu sadarbības beigas. Mēs būvējam un nodrošinām montāžu, domājot par nākotni. Mūsu tehniskās, telpu un īpašumu uzturēšanas eksperti pārņem darbu un garantē, ka jūsu īpašuma vērtība arī nākotnē paliek nemainīgi augsta.

Vēlaties pārbaudīt mūsu profesionalitāti? Lūdziet sniegt garantijas par dzīves cikla izmaksām jau projektēšanas posmā. Pateicoties pareiziem lēmumiem projekta sākotnējos posmos, jūs varat ietaupīt pat 30% no izmaksām, kas rodas ēkas dzīves cikla laikā.

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums