‘’Design & Build’’ pieeja garantē uzticamus projekta rezultātus

Panāciet vēlamo rezultātu kopā ar ēku tehnoloģiju partneri, kas piedāvā visaptverošu pieeju projektu īstenošanā

Kā panākt, lai ēkas projekts tiktu īstenots, iegūstot energoefektīvu un izmaksas taupošu ēku,…

Kā panākt, lai ēkas projekts tiktu īstenots, iegūstot energoefektīvu un izmaksas taupošu ēku, vienlaikus nodrošinot ērtu un drošu vidi tās lietotājiem arī nākotnē? Atbilde slēpjas jūsu projekta izstrādē un būvniecībā, izmantojot dzīves cikla pieeju.

 

Projektējiet ēku, ņemot vērā kopējo dzīves ciklu

Atbilstoši dzīves cikla pieejai projektēšanas un ieguldījumu izvēles tiek optimizētas, pamatojoties uz kopējām ēkas dzīves cikla izmaksām (TLCO). Pārdomāti lēmumi un modernu digitālo risinājumu izmantošana ļauj ietaupīt pat 30% no jūsu ikgadējām enerģijas un uzturēšanas izmaksām.

Projektēšanas pārvaldība samazina potenciālus riskus arī jums

Lai garantētu šādus ievērojamus ietaupījumus, nepasliktinot lietotāju pieredzi, profesionāla projekta pārvaldība ir absolūta nepieciešamība. Projektēšanas pārvaldība nozīmē, ka jūsu projekta un būvniecības partneris uzņemas atbildību par projekta koordinēšanu, analīzi un projekta pārbaudi, tostarp ieinteresēto personu pārvaldību visā projektēšanas procesā, vienlaikus parūpējoties arī par būvniecības un pat ekspluatācijas un uzturēšanas posmu.

Caverion piedāvātā projektēšanas pārvaldība samazina risku arī jums. Mēs nodrošinām noteikumu izpildi un sniedzam atbalstu projekta izpildē uzticamā un konsekventā veidā.

Samaziniet riskus un izmaksas, apvienojot projektēšanas un projekta izpildes posmus

Kāpēc gan neiesaistīt projekta izpildītāju jau plānošanas un projektēšanas posmā? Agrīna sadarbība samazina izpildes laiku, uzlabo galīgā projekta izpildes efektivitāti un nodrošina netraucētu saziņu visa projekta laikā. Tā arī samazina nepieciešamību veikt pārplānošanu vēlākos projekta posmos.

Mūsu profesionālie konsultanti palīdzēs jums izplānot nākotnes ēkas vai objektus, ņemot vērā jaunākos noteikumus ilgtspējas un digitalizācijas jomā. Pateicoties īpašajām zināšanām visās tehniskajās jomās un nozares segmentos, kā arī mūsu viedajām tehnoloģijām un digitālajiem risinājumiem, mēs varam izstrādāt optimālu un tieši jūsu prasībām atbilstošu risinājumu.


Projektēšanas un būvniecības pakalpojumi visos projekta posmos

Projekta koncepcijā tiek apskatīti visi rezultāti un risinājumi

Projekta koncepcija ir pirmais mūsu projektēšanas un būvniecības pakalpojumu posms. Tas sākas ar rūpīgu jūsu vajadzību un vēlamo rezultātu analīzi. Kad rezultāti ir skaidri, mēs izvērtējam alternatīvus risinājumus, izstrādājam sistēmas specifikācijas un sagatavojam projekta plānu un ieguldījumu prognozi. Mēs arī varam sagatavot lēsto visa dzīves cikla izmaksu aprēķinu. Tā rezultātā tiek iegūts dokuments, kas nosaka visu tālāko attīstību.

Iesaistiet Caverion koncepcijas izstrādes posmā, lai maksimāli palielinātu funkcionalitāti un uzlabotu rezultātus, kā arī samazinātu projekta un ēkas dzīves cikla vispārējās izmaksas. Pamatojoties uz dzīves cikla izmaksām (LCC) un kopējām īpašuma izmaksām (TCO), projekta koncepcija sniedz jums un mums iespēju mainīt virzienu (ja nepieciešams), neietekmējot projekta izpildes grafikus.

 

Pamata projekts nosaka projekta konfigurāciju

Pamata projekta posms (kas tiek saukts arī par sistēmas vai augsta līmeņa projektu) ietver vispārējās sistēmas konfigurācijas definēšanu, projekta konfigurācijas noteikšanu un nepieciešamo veiktspējas specifikāciju izstrādi. Tas ir vispārējais darba ietvars.

Detalizētais projekts ietver informāciju par ikvienu jūsu ēkas skrūvi un detaļu

Šajā svarīgajā posmā mēs pārvēršam iepriekš apstiprinātos mērķus un rezultātus izpildāmos uzdevumos un montāžas plānos. 

Mēs sagatavojam sīki izstrādātas katras sistēmas specifikācijas un detalizēti aprakstām attiecīgos interfeisus un funkcijas. Projekts iekļauj tādus galvenos elementus kā detalizētas automatizācijas sistēmas funkcijas un attiecīgos sistēmas savienojumus. Šis projekts ir izpildes posma pamats.

Zināšanas par būvniecību nodrošina atbilstīgu detalizētā projekta izpildi

Pēc projekta pienācīgas pārvaldības un izpildes tā tālākie panākumi ir atkarīgi no tehniskās montāžas personāla zināšanām un pieredzes.

Mūsu pieredze projektu vadības un inženiersistēmu montāža jomās nodrošina, ka būvniecības posms un projekta nodošana tiek veikti pēc iespējas profesionālāk, ievērojot visas tehniskās prasības.

Pēc projektēšanas un būvniecības

Ekspertu norādījumi būtu jāsniedz arī pēc projekta posma beigām. Mēs varam turpināt sniegt jums atbalstu visa ēkas vai rūpnieciskā objekta dzīves cikla laikā. Lietotājiem ir nepieciešamas pārmaiņas, un arī tehnoloģijas pastāvīgi tiek uzlabotas, tāpēc mēs piedāvājam elastīgu plānošanu. Elastīgi plāni ļauj nodrošināt tehnisko sistēmu uzlabojumus un veikt to modernizāciju, lai ekspluatācija un uzturēšana vienmēr būtu pēc iespējas efektīvāka un uzticamāka. Tas garantē optimālu vidi jūsu klientiem un ēkas gala lietotājiem.

 

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums