Caverion

Caverion projektē, būvē, ekspluatē un uztur lietotājam draudzīgus un energoefektīvus tehnisko sistēmu risinājumus ēkām, rūpnieciskajam sektoram un  infrastruktūrai. Mūsu pakalpojumus izmanto komerciālās un dzīvojamās ēkās, rūpnieciskajos objektos un sabiedriskajās ēkās, kā arī  procesos, kas nodrošina uzņēmējdarbības nepārtrauktību, drošību, veselīgu un patīkamu vidi, optimālu darbības un izdevumu pārvaldību. Mūsu vīzija ir būt par vadošo modernu un ilgtspējīgu ēku un rūpniecības objektu dzīves cikla risinājumu pakalpojumu sniedzēju Eiropā. Mūsu stiprās puses ir tehnoloģiskā kompetence un visaptverošu pakalpojumu nodrošināšana, iekļaujot tehniskās disciplīnas visa ēkas un rūpniecības objektu dzīves cikla nodrošināšanai. Mūsu apgrozījums 2016. gadā bija apmēram EUR 2.4 miljardi. Caverion strādā aptuveni 16500 darbinieku no 12 valstīm Ziemeļ-, Centrāl-, un Austrumeiropā. Uzņēmuma akcijas ir iekļautas NASDAQ Helsinki biržas sarakstā. 

Caverion grupa