Kvalitātes vadības sistēma

ISO 9001:2015 standarts. Kvalitātes vadības sistēma

Uzņēmumam ir vairāki veidi, kā panākt pakalpojuma kvalitāti augstākā līmenī. Kāda ir Caverion Latvija pieeja tām procesam?

Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001:2008 pirmo reizi uzņēmumā tika ieviesta 2010. gadā. Lai gan uz procesu balstītas kvalitātes vadības sistēmas koncepcija nav mainījusies, prasības jaunākajā standarta versijā ISO 9001:2015 ir kļuvušas specifiskākas, un 2017. gadā uzņēmums veica pārsertifikāciju pret standarta versiju ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 mērķis un uzņēmuma uzdevums ir: “Konsekventi un paredzami rezultāti tiek sasniegti efektīvāk un efektīvāk, ja darbības tiek vadītas kā savstarpēji saistīti procesi, kas darbojas kā saskaņota sistēma.” ISO 9001 procesa pieeja ir pārvaldības stratēģija, kas ietver ciklu “plāno-dari-pārbaudi-rīkojies” un uz risku pārvaldības balstītu domāšanu. Tas nozīmē, ka procesi tiek vadīti un kontrolēti. Tas arī nozīmē, ka mēs ne tikai saprotam, kas ir pamata procesi, bet arī apsveram, kā tie sader kopā.

"Izveidot, ieviest, uzturēt un nepārtraukti uzlabot" ir Caverion Latvija uzņēmuma pieeja ikdienas darbībā.

Kāpēc procesa pieeja ir tik svarīga?  Uzņēmumā ir strukturētas nodaļas, kuras vada nodaļas vadītāji. Par to, kas nāk no nodaļas, atbild vadītājs. ISO procesa pieeja ievieš horizontālu pārvaldību, kontrolējot procesus, kas plūst ārpus nodaļu robežām. Kāds ir atbildīgs no sākuma līdz beigām. Katrs darbinieks redz visu kopējo ainu no procesa uzsākšanas līdz procesa pabeigšanai. Darbinieki saprot, ko vēlas procesā iesaistītās puses, un ir deleģētas uz pilnvaras pamata rīkoties, lai to realizētu. 

ISO 50001:2018 standarts. Energopārvaldības sistēma.

Ja būtu saraksts ar “desmit galvenajām problēmām”, ar kurām cilvēce saskarsies nākamajās desmitgadēs, kas, jūsuprāt, būtu pirmajā vietā?

Dažādu zinātņu specialistu prognozes koncentrējās uz patērētās enerģijas daudzuma problēmu pret saražotās enerģijas daudzumu (kā arī pieejamajiem enerģijas ražošanas avotiem), kā arī prognozēto cilvēku populācijas uzplaukumu līdz aptuveni 8–10 miljardiem līdz 2050. gadam.

Tas ir nenoliedzams fakts, ka mūsu globālais klimata vidēja temperatūra paaugstinās. Tā rezultātā intensīvi laikapstākļi, piemēram, karstuma viļņi, viesuļvētras, spēcīgas lietusgāzes, tropiskās vētras un jūras līmeņa paaugstināšanās, kļūst arvien izplatītākas.

Neskatoties uz pieaugošo klimata krīzes paisumu, pieprasījums pēc energoapgādes ir visu laiku augstākais. Pasaules ekonomika ir nepiesātināma ar pieprasījumu pēc enerģijas, lai uzturētu ekonomisko izaugsmi un attīstību.

Kā organizācijām jāsagatavojas neizbēgamajam ilgtspējīgas pielāgošanās izaicinājumam un jānodrošina, lai tām būtu pieejami instrumenti, lai veicinātu sistemātisku enerģijas pārvaldības kontroli, kas būs galvenais uzdevums uzlabot energoefektivitāti nākotnē.

Sistēmu mēroga pieeja ir nepieciešama, ja organizācijas vēlas nopietni risināt sarežģītas problēmas, ar kurām saskaras ilgtspējīga uzņēmējdarbībā.

ISO 50001 ir standarts, kas izstrādāts, lai palīdzētu organizācijām izveidot efektīvas enerģijas pārvaldības sistēmas un patstāvīgi uzlabot energoefektivitāti.

Pamatojoties uz nepārtrauktas uzlabošanas principiem un popularizētiem ar ISO 9001 un ISO 14001 vadības sistēmas standartiem, ieviešot šos standartus, uzņēmumi samazina energoefektivitātes izmaksas, oglekļa dioksīda emisijas un par prioritāti piešķir tās vides saglabāšanu un ilgtspējīgu iesaistīšanos, kurā tie darbojas.

Caverion Latvija, sekojot pasaules un Latvijas tirgus tendencēm, 2020.gadā ieguva atzinumu sertifikātu par ISO 50001:2018 ievestiem procesiem uzņēmuma sniegtajos pakalpojumos.

ISO 45001:2018 standarts. Arodveselības un darba drošības vadības sistēma.

ISO 45001 ir starptautisks standarts arodveselības un darba drošības vadības sistēmas izveidei. Tas palīdz uzņēmumam izstrādāt uz risku pārvaldību balstītu pieeju darba apstākļu uzturēšanai un uzlabošanai. ISO 45001 mērķis ir samazināt nāves, ievainojumu un slimību risku darba vietā, radot veselīgu vidi visiem darbiniekiem.

ISO 45001 palīdz organizācijām identificēt un mazināt darba vietas riskus un apdraudējumus, liekot uzsvaru uz garīgās un fiziskās veselības aizsardzību. Tas ir globāls standarts paraugprakses veselības un drošības procesiem,

Caverion Latvija uzņēmuma, 2021.gadā ISO45001:2018 iegūtais sertifikāts pierāda, ka ISO standarti ir pilnībā iestrādāti organizācijā.

  • Proaktīva pieeja traumu riska samazināšanai darba vietā;
  • Norādījumi vadībai, lai izpildītu veselības un drošības saistības un pienākumus;
  • Ietvars, lai panāktu atbilstību veselības un drošības tiesību aktiem;
  • Uzlabota darbinieku veselība, labklājība un pašsajūta.