ISO14001
Aleksandrs Petruss,
17.08.2022
Latvia

Caverion Latvija SIA ieguva atzinumu par atbilstību ISO14001 standartam.

ISO 14001 - VIDES PĀRVALDĪBAS SISTĒMA. ISO 14001 palīdz mūsu organizācijai demonstrēt apņemšanos ierobežot un samazināt ietekmi uz vidi. ISO 14001 Sertifikāts apliecina mūsu uzņēmuma un katrā darbinieka atbildīgu attieksmi pret vidi, tās darbību ietekmes uz vidi mazināšanu.

Mūsu galvenie uzdevumi un ieguvumi:

  • Sakārtot un pilnveidot uzņēmuma pakalpojumus, ietverot vides pārvaldības aspektus;
  • Noteikt un realizēt preventīvas darbības ietekmes uz vidi samazināšanai, kur piemērojams – kontrolei, kā arī ieguldījums uzņēmuma reputācijas paaugstināšanai;
  • Pilnveidot un pastiprināt gatavību rīcībām ārkārtas situācijās, nosākot darbinieku apmācības;
  • Iegūt papildus atzinību un iespēja paplašināt klientu (ieskaitot starptautiskos) loku, demonstrējot atbildīgu attieksmi pret vidi.

Būsim atbildīgi par apkārtējo vidi un dabas resursu izmantošanu!