Siltuma un elektroenerģijas ražošanai ir milzīga ietekme uz mūsu vidi un nākotni.

Koģenerācijas elektrostacija (vai koģenerācijas stacija) ir tāda veida elektrostacija, kas ražo elektroenerģiju un uztver (citādi izšķērdēto) siltumenerģiju, ko izmanto apkurei. Ilgtspējīga siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana tiek panākta, izvēloties pareizus enerģijas avotus, kā arī pareizi ekspluatējot un uzturot iekārtas.


 

Iekārtu ekspluatācija un uzturēšana var ievērojami samazināt CO2 emisijas, palielināt efektivitāti un nodrošināt, ka enerģija netiek izšķērdēta.

 
Advanced automation

 

Uzlabota automatizācija

Ja rūpnīcu darbība tiek optimizēta, izmantojot viedās tehnoloģijas, ko izmanto nozares eksperti, palielinās efektivitāte un drošība.

Machine learning

 

Mašīnmācīšanās

Darbība kļūst vēl efektīvāka, ja ar IoT sensoriem tiek vākti papildu dati no procesiem un analizēti ar mašīnmācīšanās lietojumprogrammām.

Operation & maintenance

 

Ekspluatācija un apkope

Dati palīdz ekspluatācijas un tehniskās apkopes komandām pieņemt pareizus lēmumus. Elektroenerģijas un siltuma piegādei ir jābūt nepārtrauktai un drošai - katru stundu katru dienu.


Viedas koģenerācijas stacijas reaģē uz mainīgajām pilsētas vajadzībām

Viedā koģenerācijas stacija ir cieši saistīta ar apkārtējo viedo pilsētu, lai nodrošinātu atbilstošu enerģijas un apkures jaudu uzņēmumiem un mājokļiem. Enerģētikas nozares eksperti efektīvi pārvalda un uztur elektrostaciju, nodrošinot, ka kritiski svarīgajā siltuma un elektroenerģijas piegādē ir minimālas dīkstāves.

Woman working in a CHP lab

Caverion ekspluatācijas un tehniskās apkopes partnerības:

  • Mēs nodrošinām koģenerācijas staciju, siltumstaciju, centralizētās siltumapgādes tīklu un hidroelektrostaciju ekspluatāciju un apkopi, tostarp papildprojektu un uzstādīšanas pakalpojumus.
  • Elektrostaciju un siltumtīklu ekspluatācijā tiek ievēroti vides aizsardzības noteikumi un ilgtspējības mērķi.
  • Darbības efektivitāte samazina ietekmi uz vidi.
  • Mūsu prioritāte ir nepārtraukti uzlabot drošību ekspluatācijas un uzturēšanas darbos, nodrošinot mūsu personāla veselību un labklājību un garantējot būtisku drošu elektroenerģijas un siltuma piegādi.

Viedāka siltuma un elektroenerģijas ražošana

Izmantojot jaunākos IoT un mākslīgā intelekta rīkus un izvēloties pareizos enerģijas avotus, mēs varam:

  • Palielināt energoefektivitāti
  • Optimizēt iekārtu darbību un apkopi
  • Samazināt ietekmi uz vidi
  • Izmanto CO2 neitrālu atjaunojamo kurināmo
  • Nodrošināt drošu darba vidi
Two people in a CHP plant
 

Uzziniet vairāk par mūsu rūpnieciskajiem risinājumiem: