01.07.2013 | 13:00

Caverion uzsāk darbību kā neatkarīgs ēku inženiersitēmu uzņēmums.

Caverion korporācija, kas izveidota pēc YIT korporācijas sadalīšanas, šodien uzsāk darbību kā neatkarīgs ēku inženiersistēmu uzņēmums. YIT korporācijas sadalīšana tika īstenota 2013. gada 30.jūnijā, kā rezultātā Caverion tika iekļauta publiskajā tirgū  Helsinku biržā (NASDAQ OMX Helsinki), kur šodien tika uzsākta akciju tirdzniecība  ar biržas kodu CAV1V. Uzsākot akciju tirdzniecību, Caverion jau ieguvis apmēram 38 000 akciju turētāju.

Caverion grupa projektē, izstrādā un apkalpo lietotājam draudzīgas un energoefektīvas ēku inženiersistēmas, kā arī piedāvā risinājumus rūpnieciskajās ražotnēs 13 valstīs Ziemeļeiropā un Centrāleiropā. Mūsu stiprās puses ir tehniskā kompetence un uz klientu orientēts serviss, aptverot visas ēku inženiersistēmas.

Caverion grupas ieņēmumi 2012. gadā sasniedza apmēram 2.8 biljonus eiro. Uzņēmumā strādā vairāk kā 18 000 darbinieku Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Krievijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Vācijā, Austrijā, Polijā, Čehijā un Rumānijā. Krievijā un Baltijas valstīs ieņēmumi 2012. gadā bija 58 miljoni eiro. Marta beigās uzņēmums Caverion nodarbināja 574 darbiniekus Krievijā un 470 Baltijas valstīs.

Caverion prezidents un valdes priekšsēdētājs Juhani Pitkakoski saka:
"Caverion ir jauns uzņēmums ar garu vēsturi katrā no tā darbības valstīm. Kā neatkarīgs uzņēmums mēs tagad varam labāk koncentrēties uz mūsu pamatdarbību - sniegt labāko risinājumu visam ēkas dzīves ciklam, apkalpojot un uzturot ēku inženiersistēmas. Mums šobrīd ir arī lielākas iespējas kļūt par vadošo ēku inženiersistēmu uzņēmumu Eiropā. Šī ir arī unikāla iespēja attīstīt jaunu uzņēmumu un apkalpošanas kultūru. Mūsu mērķis ir ne tikai lielāka tirgus daļa, bet arī kļūt par visefektīvāko un novatoriskāko uzņēmumu šajā segmentā. Laba perspektīva apkalpošanā un uzturēšanā, mūsu priekšgājēja tehnoloģiskais un izaugsmes potenciāls, ir kā labs starta punkts jaunam uzņēmumam."

Caverion projektē, izstrādā un apkalpo lietotājam draudzīgas un energoefektīvas ēku inženiersistēmas, kā arī piedāvā risinājumus rūpnieciskajās ražotnēs. Mūsu pakalpojumus izmanto birojos, mazumtirdzniecības uzņēmumu īpašumos, dzīvojamās ēkās, sabiedriskajās telpās, rūpnieciskajās ražotnēs un citur. Mūsu mērķis ir būt par Eiropas vadošo uzņēmumu, kas apkalpo ēku inženiersistēmas. Mūsu stiprās puses ietver tehniskā kompetence un uz klientu orientēts serviss, aptverot visas ēku inženiersistēmas visā ēkas dzīves ciklā. Caverion tika izveidots 2013. gada jūlijā YIT Grupai nodalot ēku inženiersistēmu segmentu no celtniecības segmenta. Mūsu ienākumi 2012. gadā sasniedza apmēram 2.8 biljonus eiro. Caverion uzņēmumā strādā vairāk kā 18000 darbinieku 13 valstīs Ziemeļeiropā un Centrāleiropā. Uzņēmuma akcijas ir iekļautas vērtspapīru sarakstā NASDAQ OMX Helsinki biržā.

Atruna
Šis paziņojums nav akciju piedāvājums nevienā no jurisdikcijām. Nekādi vērtspapīri netiek reģistrēti  saskaņā ar spēkā esošo 1933. gada Vērtspapīru aktu un netiks piedāvāti vai pārdoti ASV bez reģistrācijas vai ar atbrīvojumu no reģistrācijas. Nekāds vērtspapīru publiskais piedāvājums netiek veikts ASV. Šī preses relīze ietver dažādus paziņojumus. Šie paziņojumi ietver, bet neierobežo visus ziņojumus, izņemot vēsturiskos faktus, kas minēti šajā ziņojumā, tajā skaitā bez ierobežojuma, faktus par segmentu sadalīšanas plānu un tā īstenošanu. Pēc būtības, tālredzīgie paziņojumi ietver zināmos un nezināmos riskus, neskaidrības un citus faktorus, jo tie attiecas uz notikumiem un ir atkarīgi no apstākļiem, kas notiks vai nenotiks nākotnē. Šādi paziņojumi ir balstīti uz neskaitāmiem pieņēmumiem un var būtiski atšķirties no  (un var būt ievērojami negatīvāki kā) tiem, ko iesaka tālredzīgie paziņojumi šajā preses relīzē).

Angilskā versija

Go back to list