Konfidencialitātes politika

Caverion korporācija apņemas aizsargāt tās pakalpojumu lietotāju konfidencialitāti saskaņā ar grozīto Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (t. i., Datu aizsardzības direktīva), uz šo direktīvu balstītajiem vietējo dalībvalstu tiesību aktiem, kā arī citiem piemērojamiem likumiem.

Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat šīs politikas noteikumiem un nosacījumiem. Lietojot mūsu tīmekļa vietni, Jūs piekrītat tam, kā mēs saglabājam un izmantojam sīkfailus saskaņā ar šīs politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat šeit norādītajai datu apstrādes praksei, neizmantojiet mūsu tīmekļa vietni.
Ja Jums ir kādi jautājumi vai komentāri par šo Konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties, izmantojot tālāk esošajā sadaļā Definīcijas norādīto adresi.

Definīcijas

“Caverion” vai “Mēs”, vai “Uzņēmums”: Caverion korporācija, organizācijas numurs FI25341274, Panuntie 11, 00620 Somija. Tālruņa numurs +358 10 4071. E-pasta adrese Communications@caverion.com 

Personas dati: Gan tieši, gan netieši ar personu saistīta visa veida informācija var tikt attiecināta uz dzīvu fizisku personu. 

“Lietotājs(-i)” vai “Jūs”, vai “Klients”: tīmekļa vietnes lietotājs(-i).

“Tīmekļa vietne": tīmekļa vietne, kas ir pieejama, izmantojot tālāk norādīto galveno vietrādi URL caverion.com, kā arī mūsu valstu domēnus, kampaņas mērķlapas (piem., hub.caverion.com) un uzņēmuma Caverion sociālo mediju platformas.

Sīkfaili

“Sīkfails” ir neliels teksta fails, ko tīmekļa serveris novieto Jūsu datorā vai citās termināļa ierīcēs, kad apmeklējat kādu tīmekļa vietni. Sīkfaili tiek izmantoti, lai personalizētu Jūsu pārlūkošanas pieredzi, palīdzot tīmekļa vietnei atpazīt Jūsu ierīci, kad atgriežaties šajā vietnē. Katrs sīkfails tiek individuāli piešķirts Jūsu termināļa ierīcei, un tikai serveris, kas novietojis sīkfailu, spēj to turpmāk atpazīt. Sīkfails nepalaiž programmas, un tas nevar tikt izmantots, lai pārnēsātu vīrusus vai citu ļaunprogrammatūru, vai kaitēt Jūsu termināļa ierīcei vai datu failiem. Nav iespējams identificēt atsevišķu lietotāju, izmantojot tikai sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas. 

Šajā Tīmekļa vietnē izmantotie sīkfaili tiek lietoti tā, lai nepārkāptu pakalpojumu Lietotāja konfidencialitāti. Sīkfaili tiek izmantoti, piemēram, mērīšanas un pētniecības nolūkos, lai noteiktu Tīmekļa vietnes lietošanas veidu un apjomu. Sīkfaili var tikt izmantoti arī uzņēmumiem paredzētā tiešā mārketinga ietvaros vai mārketingā, kas balstīts uz lietotāju sarakstiem un veicinošo mārketingu. Šāda mārketinga mērķis ir sniegt informāciju Lietotājiem, kas iepriekš apmeklējuši Uzņēmuma Tīmekļa vietni, par Uzņēmuma aktuālajiem pakalpojumiem. Apkopotā informācija var tikt izmantota arī demogrāfisko un ieinteresētības datu analīzē, kā arī Google reklāmas tīkla seansu pārskatu sagatavošanā. 

Sīkfaili nesniedz piekļuvi termināļa ierīces datu uzglabāšanas iekārtai, piemēram, cietajam diskam, kā arī nesniedz iespēju to kopēt. Lietotājs var bloķēt sīkfailus, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, taču tas nav ieteicams, jo var izraisīt lapu funkcionalitātes samazināšanos. Lietotājs var arī jebkurā laikā dzēst interneta pārlūkprogrammas sīkfailus.

Veicinošais mārketings

Izmantojot trešās puses pakalpojumu sniedzēju sistēmas, kā Google un Facebook, Lietotāji var tikt atlasīti reklāmu mērķauditorijai. Šie pakalpojumu sniedzēji izvieto veicinošā mārketinga izsekošanas sīkfailus reklāmu veidošanas nolūkos. Izmantojot veicinošā mārketinga stratēģiju, uzņēmums Caverion var pielāgot mārketinga aktivitātes jūsu vēlmēm. 

Tiešsaistes piedāvājumu pielāgošana patērētāju uzvedībai

Sīkfaili tiek izmantoti, lai apkopotu informāciju par Jūsu darbībām tiešsaistē. Trešo pušu piegādātājiem ir tiesības rādīt mūsu reklāmas, kad internetā apmeklējat Tīmekļa vietnes vai Lietojumprogrammas.  
Jaunākā Google Inc. uz ieinteresētību balstītās reklāmas politikas versija: http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=lv&answer=143465

Lietotājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem pārvaldīt uz lietotāju sarakstiem balstīto mārketingu Your Online Choices tīmekļa vietnē: http://www.youronlinechoices.com/lv. Google nodrošināto mārketinga reklāmu iestatījumus var pārvaldīt šeit: http://google.com/ads/preferences   


Atteikties no veicinošā mārketinga

Vietnes analīze

Šī Tīmekļa vietne izmanto vietnes analīzi — Google Analytics, kas ir tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina Google, Inc. (“Google”). Vietnes analīzē tiek izmantoti sīkfaili (teksta faili), lai analizētu tīmekļa vietnes datplūsmu. Pakalpojumu sniedzējs (Amerikas Savienotajās Valstīs — Google) pārsūta un saglabā šo sīkfailu ģenerēto informāciju (piem., IP adreses). Pēc tam pakalpojumu sniedzējs izmanto šo informāciju, lai ziņotu Tīmekļa vietņu īpašniekiem, un piedāvā citus ar Tīmekļa vietnes aktivitāti un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārsūtīt datus trešajām pusēm, ja to pieprasa likums vai ja trešās puses apstrādā informāciju pakalpojumu sniedzēja vārdā.

Jums ir tiesības atspējot sīkfailus, mainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus, taču tas var izraisīt Tīmekļa vietnes funkcionalitātes samazināšanos.

Izmantojot un pārlūkojot šo vietni, Jūs piekrītat, ka vietnes analīzes pakalpojumu sniedzējs apstrādā jūsu personas datus saskaņā ar šo politiku un tajā aprakstītajiem mērķiem.

Atteikties no analīzes

Tiešais mārketings

Iespējams, ka Tīmekļa vietnē Jums tiks lūgts norādīt, vai vēlaties saņemt noteiktu informāciju pa e-pastu un/vai pastu. To darot, Jūs piekrītat, ka Caverion un Mūsu saistītie uzņēmumi var izmantot Jūsu Personas datus, lai Jums sniegtu informāciju par produktiem, pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem. 

Jebkurā brīdī varat mainīt savas preferences attiecībā uz tiešo mārketingu, izmantojot atteikšanās opciju, ko vienmēr piedāvā tiešais mārketings. To darot, Jūsu Personas dati netiks automātiski dzēsti no Caverion datubāzes(-ēm), bet Jūsu kontaktinformācija tiks dzēsta no e-pasta adrešu saraksta. 

Informācija par attiecībām ar klientu

Pat ja neesat norādījis šādu preferenci, bet esat Caverion klients, mums ir tiesības uz Jūsu e-pasta adresi nosūtīt informāciju, kas saistīta ar klientu attiecībām Caverion un Jūsu starpā. Tāpat kā tiešā mārketinga gadījumā, Jūs varat no tā atteikties, izmantojot atteikšanās opciju, kas pievienota šajos e-pasta ziņojumos.

Personas datu apkopošana

Jūs varat apmeklēt šo Tīmekļa vietni, neievadot nekādus personas datus. Noteiktās Tīmekļa vietnes daļās Jums var tikt lūgts sniegt Personas datus, kad reģistrējaties pieprasītajam pakalpojumam. Uzņēmums Caverion apkopo tikai tos Personas datus, kas attiecas uz tā attiecībām ar Klientu, un glabā datus ne ilgāk, kā ir nepieciešams līguma vai likuma nosacījumu izpildei, kā arī ne ilgāk par līgumā vai likumā noteikto periodu. 

Personas datu apstrādes mērķis

Caverion Personas datu apstrādes mērķi:

  • uzlabot mūsu pakalpojumus un nodrošināt pielāgotus pakalpojumus un saturu atbilstoši Lietotāju vajadzībām un interesēm, tostarp e-pasta mārketingu, lietojumprogrammas, personiskos pārdošanas zvanus u. c.;
  • organizēt konkursus un citas reklāmas aktivitātes;
  • paziņot Jums par izmaiņām, kas saistītas ar uzņēmuma Caverion politiku, produktiem un/vai pakalpojumiem;
  • nodrošināt drošu Tīmekļa vietnes lietošanu dažādās ierīcēs;
  • attīstīt Tīmekļa vietni;
  • apstrādāt sūdzības un pieprasījumus;
  • uzlabot mūsu pakalpojumus, analizējot klientu aptaujas un atsauksmes par Tīmekļa vietni.

Personas datu aizsardzība

Visi Personas dati, ko jūs esat sniedzis uzņēmumam Caverion, tiek glabāti drošos serveros, un, lai piekļūtu šai videi un Personas datiem, ir nepieciešami lietotāja akreditācijas dati. Uzņēmums Caverion un mūsu pakalpojumu sniedzēji vienmēr veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu Personas datu aizsardzību. Uzņēmumam Caverion ir tiesības, bet ne pienākums, saprātīgu laika posmu saglabāt un izmantot Caverion datubāzē glabāto informāciju un citu no Klienta darbībām Tīmekļa vietnē iegūto informāciju. 

Personas datu pārsūtīšana

Caverion nepārsūtīs nekādus Personas datus citām pusēm, kas nav Caverion korporācija, tās sadarbības partneri, saistītie uzņēmumi, meitasuzņēmumi, piegādātāji vai apakšuzņēmēji. Lai nodrošinātu pareizu Tīmekļa vietnes darbību un atvieglotu mūsu starptautiskos darījumus, mums, iespējams, būs jāveic jūsu Personas datu kopīgošana ar uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Somijas (piemēram, ja mūsu serveri atrodas citā valstī) un ES/EEZ, un jāpārsūta dati tiem. Jūs skaidri apliecināt, ka uzņēmumam Caverion ir tiesības brīvi kopīgot un pārsūtīt Jūsu Personas datus ES/EEZ robežās šajā Konfidencialitātes politikā aprakstītajiem nolūkiem un ārpus ES/EEZ atbilstoši Somijas Datu aizsardzības likuma 5. nodaļā noteiktajiem iemesliem. Šādos gadījumos uzņēmums Caverion veic saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka dati tiek apstrādāti atbilstoši kopējiem Caverion standartiem. 

Tiesības aizliegt datu apstrādi

Jums ir tiesības aizliegt mums apstrādāt Jūsu Personas datus tādiem mērķiem kā tiešā reklāma, tālpārdošana un cita mārketinga komunikācija, tirgus izpēte un viedokļu aptaujas (atteikšanās), mūs par to informējot. Jums tiek nosūtīti mārketinga komunikācijas materiāli, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (e-pasts, īsziņas u. c.), tikai tad, ja esat norādījis, ka piekrītat šādu komunikācijas līdzekļu saņemšanai (pieteikšanās), un Jums ir iespēja no tiem jebkurā brīdī atteikties. 

Datu piekļuves un labošanas tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem Personas datiem, kas saglabāti mūsu datu failā, nosūtot mums atbilstošu pieprasījumu personīgi parakstīta vai citādi salīdzināmi apstiprināta dokumenta veidā vai personīgi ierodoties mūsu birojā. Jūs varat arī pārskatīt, atjaunināt, dzēst un labot savu Personas informāciju vai pieprasīt, lai to veicam mēs. Jums ir tiesības reizi gadā bez maksas pieprasīt informāciju par saviem Personas datiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pieprasot anulēt savu piekrišanu par Personas datu izmantošanu, uzņēmums Caverion nevarēs sniegt Jums informāciju, ko esat pieprasījis.

Trešo pušu Tīmekļa vietnes un pakalpojumi

Mūsu Tīmekļa vietnēs var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Šīs trešo pušu tīmekļa vietnes var apstrādāt Personas datus atbilstoši citiem noteikumiem un nosacījumiem, nekā Caverion. Uzņēmums Caverion neuzņemas atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu, kuru hipersaites norādītas mūsu Tīmekļa vietnē vai šajā Konfidencialitātes politikā, datu apstrādi, konfidencialitātes politiku un klientu informācijas apstrādes praksi.

Mūsu Tīmekļa vietne dod Jums iespēju reklamēt un kopīgot informāciju sociālajos tīklos (piem., Facebook, Twitter, u. c.). Jūsu publicētā satura vai citas saistītās informācijas (tostarp Personas informācijas, ja tāda ir) lietošana šajos pakalpojumos ir pakļauta attiecīgo pakalpojumu sniedzēju noteikumiem un nosacījumiem, un konfidencialitātes politikai, un mēs nevaram ne piekļūt tiem, ne kontrolēt šos trešās puses pakalpojumu sniedzējus, kā arī uz tiem neattiecas šī Konfidencialitātes politika.

Konfidencialitātes politikas atjauninājumi

Uzņēmums Caverion patur tiesības veikt izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā. Uzņēmums Caverion iesaka laiku pa laikam pārskatīt šīs Konfidencialitātes politikas grozījumus. 

Kontaktinformācija

Jūs varat sazināties ar Caverion jebkurā laikā, lai pārbaudītu savus Personas datus. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar uzņēmumu Caverion, izmantojot mūsu Tīmekļa veidlapu.