Aptauja

Lūdzu veltīt pāris minūtes, lai atbildētu uz aptaujas jautājumiem. Jūsu atbildes palīdzēs mums veikt nepieciešamās darbības, lai padarītu mūsu sadarbību vēl veiksmīgāku

Novērtējiet apmierinātību par sniegtajiem pakalpojumiem no 1 līdz 7 (1 - ļoti nepamierināts līdz 7 - ļoti apmierināts).

Sniedzot pakalpojumu esam zinoši un kompetenti
Projektu vadītāja komunikācija un atsaucība
Servisa tehniķi ierodoties objektā sveicinās un sniedz informāciju par paveikto darbu
Tehniskā atbalsta centra (TAC) darba novērtējums
Kopējā apmierinātība par sniegto pakalpojumu
Vai Jūs ieteiktu citiem mūs kā sadarbības partneri