Darba Iespējas

Kvalificēti un motivēti darbinieki ir mūsu panākumu pamatā. Īpašu lomu uzņēmumā ieņem nepārtraukta darbinieku attīstība un pilnveidošanās. Tā kā komandas darbs ir Caverion  neatņemama sastāvdaļa, mēs kopīgi veidojam arī spēcīgu korporatīvo kultūru, savu pieeju darbam un domāšanas veidu. Mūsu kultūra balstās uz Caverion korporatīvajām vērtībām, kuras atspoguļojas uzņēmuma ikdienas darbā kā pozitīvā attieksmē pret klientiem, kolēģiem un partneriem. Neskatoties uz vienoto kultūru, mēs augsti vērtējam arī darbinieku izrādīto iniciatīvu un patstāvību.

Mūsu uzmanības centrā ir darbinieku drošība un labsajūta. Nepārtraukti pilnveidojot darba metodes, mēs cenšamies samazināt nelaimes gadījumu procentuālo iespējamību līdz pat nullei. Mums ir svarīgi, lai ikviens Caverion darbinieks justos labi un ērti savā darba vietā. Caverion mērķis – kļūt par vispievilcīgāko darba devēju savā nozarē.

Kā darba devējs, Caverion meklē labākos speciālistus. Mums ir nozīmīgas potenciālā darbinieka zināšanas un izglītības līmenis, kā arī motivācijas pakāpe, attieksme pret darbu, sociālās prasmes un ētiskās vērtības.

Ikviens darbinieks Caverion ir nozīmīgs.