ServiFlex

ServiFlex ir pilns pakalpojumu līgums par profilaktiskajām plānotām apkopēm. Šo moderno pakalpojumu koncepciju Caverion piedāvā vienai vai vairākām tehniskajām sistēmu kopumam. Kopā ar klientu mēs izveidojam uzrurēšanas līgumu uz klienta vajadzību pamata no vairāk nekā 100 modulāru pakalpojumu izlases, lai nodrošinātu vienkāršību un efektivitāti ikdienas darbībās.

Visaptverošā pakalpojumu līguma ietvertās priekšrocības:

  • apkopes paredzamība, materiālu remonta izmaksas;
  • ilgāks tehnisko sistēmu un iekārtu darbmūžs un palielināta īpašuma vērtība;
  • pastāvīgi uzlabojumi, kas nodrošina veselīgu un drošu darba vidi;
  • labāks iekštelpu klimats, kas palielina ražīgumu un uzlabo sniegumu.

Turklāt ar profesionāli uzturētiem un apkalpotiem īpašumiem tiek risinātas klimata izmaiņu problēmas, piemēram, izmantojot energoefektīvas tehnoloģijas un samazinot siltumnīcas efekta gāzes izmešus.

ServiFlex līguma priekšrocības:

  • garantē vienu kontaktpunktu visām tehniskajām lietām;
  • mēs plānojam profilaktiski un novērtējam ēkas vai industriālā procesa gaidāmās apkopes vajadzības;
  • mēs varam noteikt tehnisko uzstādījumu problēmas pirms nopietniem bojājumiem vai ražošanas zudumiem.
  • Tiek ievērotas visas likumu prasības, turklāt augstas kvalitātes dokumenti ir pieejami arī tiešsaistē

Speciāls pakalpojums

Dažreiz ir nepieciešams arī kāds papildu pakalpojums, piemēram, mazāki uzstādījumi vai citas speciālas vajadzības. Ja starp plānotajiem pakalpojumiem notiek kaut kas negaidīts, varam piedāvāt 24/7 atbalstu, ko nodrošina mūsu apmācītie dežūrējošie tehniķi, ar garantētu reakcijas laiku.

ServiFlex


Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums