Projektu vadība

Kvalitatīvu projekta procesu pārvēršana vietējos panākumos

Katrai ēkai un industriālajam projektam ir savi unikālie izaicinājumi. Tādējādi var vadīt un paredzēt projektus, kā arī optimizēt projekta vadību pastāvīgi. Kvalitātes, izmaksu un grafika izmaiņas var ņemt vērā nekavējoties.

Visas darbības tiek dokumentētas, saglabātas un ir viegli pieejamas. Tas attiecas uz visu vērtību ķēdi, iekļaujot apakšlīguma slēdzējus, piegādātājus un loģistiku.

Kvalificēta projekta vadība ir veiksmīga projekta priekšnosacījums. Tā attiecas uz dažādām koncepcijām, zināšanām, profesionālajām prasmēm, instrumentiem un metodēm, lai sasniegtu projekta mērķus un nodrošinātu projekta panākumus.

Bez efektīvas projekta vadības projektiem bieži rodas problēmas un ir lielāks kļūmes risks.

Mēs pārvaldām projektus dažādos segmentos

Caverion ir liela pieredze, vadot sarežģītus dažādu jomu un izmēru projektus daudzos segmentos, tostarp:

 • dzīvojamā;
 • komerciālā;
 • infrastruktūras;
 • rūpniecības;
 • izglītības;
 • ·veselības aprūpes.

Mēs varam arī vadīt citu apakšlīguma slēdzēju veiktās darbības.

Priekšrocības, izmantojot tikai vienu piegādātāju

Projekta vadības procesu vispārēja iestatījuma īstenošana ir noderīga ilgtermiņā. Ja projekta vadībai un izpildei izmanto tikai vienu piegādātāju, tas nodrošina daudzas priekšrocības, tostarp:

 • Īsāks projekta izpildes periods, jo uzstādījumi var pārklāties ar plānošanas posmu
 • Elastība, kontrolēti ieviešot dizaina, kvalitātes, izmaksu un grafika izmaiņas
 • Samazinātas kopējās projekta izmaksas un darba stundas, pateicoties uzlabotiem darba procesiem

Uzlabotus darba procesus atbalsta:

 • ātrāka izpilde, pateicoties atkārtoti lietojamiem vispārējiem procesiem un veidnēm;
 • mazāk projektu problēmu, izmantojot proaktīvus projekta pārvaldības procesus;
 • labāka organizācijas lēmumu pieņemšana, izmantojot efektīvāku projekta saziņu;
 • lielāka klientu apmierinātība un mazāk atkārtota darba, uzreiz veidojot augstākas kvalitātes produktu.

 

Projektu  vadība

Caverion projektu vadītāji strādā ciešā sadarbībā ar klientu. Rūpīgi atlasītas projektu grupas vada projektu uz tā mērķiem kvalitātes, laika termiņu un finanšu jomās. Mēs varam arī uzņemties atbildību par noteikumu izpildi un sazināšanos ar valsts iestādēm.

Projektu vadībā mēs vairākas disciplīnas koordinējam un ieviešam vienā risinājumā. Lielos vai sarežģītākos projektos, kur uzstādījumi ir īpaši integrēti, Caverion var darboties kā klienta vienīgais kontaktpunkts visiem tehniskajiem uzstādījumiem.

Projekta laikā izšķiroši svarīgi pārskatīt, paredzēt un optimizēt projekta posmus.

Caverion projekta vadības posmu piemēri:

 • laika grafiks un tā pārraudzība;
 • ·objekta pārvaldība un pārraudzība;
 • prasību pārvaldība;
 • koordinācija ar citām ieinteresētajām pusēm (vispārējiem līgumslēdzējiem, konsultantiem, izstrādātājiem, gala lietotājiem);
 • sagāde, operatīvie pirkumi, apakšlīgumu slēgšana;
 • materiālu piegādes un loģistika;
 • uzstādījumu darbu koordinācija tehniskajās disciplīnās;
 • izmaksu kontrole un paredzēšana;
 • rēķinu izrakstīšana un naudas savākšana;
 • ienākošo rēķinu un maksājumu pārbaude;
 • ziņošana;
 • kvalitātes pārvaldība;
 • ·veselības un drošības pārvaldība;
 • ·valsts iestāžu apstiprinājuma process;
 • iekārtu un sistēmu palaišana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā;
 • projekta dokumentācija;
 • projekta pārņemšana;
 • garantijas perioda ievērošana.


Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums