Projektu ​izpilde

Projekta efektivitātes nodrošināšana visam dzīves ciklam

Uzstādījumi un kopējie tehniskie risinājumi ēkās kļūst sarežģītāki un izsmalcinātāki. Šobrīd tie veido lielu daļu no ēkas ieguldījumu izmaksām.

Labi ieviestas sistēmas, inženiertehnisko risinājumu izstrāde un projektu izpilde ievērojami ietekmē īpašuma dzīves cikla kopējās izmaksas, tā vērtības saglabāšanu un ietekmi uz vidi.

Caverion kompetence un ekspertīze visās saistītajās tehniskajās disciplīnās nodrošina projektam līdzsvarotus riskus un vērtīgus rezultātus.

Caverion projekta izpildes nodrošinājuma pamatā ir:

 • projekta vadības metodoloģija;
 • sinhronizēti procesi;
 • ·vispārējas iespējas;
 • konsekventi rezultāti ar augstu kvalitāti.


Mēs regulāri apmācām darbiniekus, lai garantētu:

 • ·nepieciešamo kvalitāti objektā;
 • atbilstību noteikumiem;
 • ·visstingrāko darba drošības procedūru ievērošanu.

Projekta izpildes sastāvdaļa ir aprīkojuma uzstādīšana vienā vai vairākās tehniskajās disciplīnās atbilstoši saskaņotajam izstrādes apjomam.

Tehniskie uzstādījumi

Ar mūsu projekta valdības pakalpojumu zonu mēs nodrošinām “iepirkšanos vienuviet”. Tādējādi mēs varam nodrošināt un integrēt visus attiecīgos vairāku disciplīnu risinājumus.

Turklāt mēs varam piedāvāt konsultāciju pakalpojumus, kā arī projektēšana & inženierrisinājumi pakalpojumus jau sākumposmos, veidojot efektīvāku piegādi.

Deviņas tehniskās disciplīnas iekļauj: [h3 birka]

 • apkuri un ūdensapgāde, kanalizācija;
 • ·ventilāciju un gaisa kondicionēšanu
 • aukstumagāde;
 • elektroapgāde;
 • informācijas un datu tīkli;
 • drošības sistēmas;
 • automatika;
 • pakalpojumus ražotnēm;
 • tehnoloģiskie cauruļvadi;

 

Šīs disciplīnas aptver visu dzīves ciklu ēkām un nozarēm, projektiem un pakalpojumiem. Caverion piedāvā tos kombinācijās vai atsevišķi kā individuālus pakalpojumus.Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums