Koncepcijas izstrāde

Koncepcijas izstrāde ir pirmais posms mūsu projektēšnas un inženierrisinājumu pakalpojumos, kuri iekļauj:

  • identificētas klienta nepieciešamības izpēti;
  • potenciālo risinājumu prasību noteikšanu;
  • alternatīvu risinājumu novērtēšanu
  • sistēmas specifikāciju (piemēram, tehnisko prasību un vides mērķu) izstrādi;
  • ieguldījuma izmaksu prognozēšanu.


Tādējādi tiek izveidots dokumentu, kas nosaka visu turpmāko attīstību.

Koncepcijas izstrādes priekšrocības klientam:

  • zemākas dzīves cikla izmaksas (LCC);
  • zemākas īpašuma kopējās izmaksas (TCO);
  • iespēju pēc nepieciešamības mainīt  virzienu (ja nepieciešams), neietekmējot projekta piegādes grafikus.


Kopējais mērķis ir maksimāla funkciju palielināšana un izmaksu samazināšana klientam.Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums