Detalizēšana

Šī posma laikā tiek izveidota klienta sistēmas detalizēta izstrāde, kas kalpos par pamatu realizācijas posmam.

Detalizētās izstrādes pamatā ir:

  • prasības un sistēmas specifikācijas;
  • iepriekšējo posmu ieguldījums.

Tādējādi tiek nodrošināta detalizēta specifikācija katrai sistēmai, rūpīgi aprakstot to attiecīgos interfeisus un funkcijas. Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums