Projektēšana un inženierrisinājumi

Vienmērīga un efektīva izstrāde pilniem dzīves cikliem

Caverion klienti, kuri aptver gan sabiedrisko sektoru un rūpniecību, , gan nekustamo īpašumu īpašniekus un lietotājus, kā arī  būvuzņēmējus, meklē viedus ēku un industriālos risinājumus, kas izstrādāti nākotnei.

Šiem risinājumiem jāiekļauj šādas vajadzības:

 • digitalizācijas pieaugums;
 • enerģija-lietderīgai izmantošanai;
 • darbplūsmu mērķtiecīgums;
 • ·nepārtraukta izmaksu un kvalitātes kontrole;
 • droši un veselīgi apstākļi visiem lietotājiem.

Ar saviem projektēšanas un inženierrisinājumu  pakalpojumiem mēs koncentrējamies uz ilgtspējīgiem risinājumiem, kas rada enerģijas ietaupījumus un nodrošina ērtu darba un dzīves vidi.

Mūsu projektēšanas un inženierrisinājumu pakalpojumi ir pieejami trīs galvenajās jomās:

 1. koncepcijas izstrāde;
 2. tehniskā projektēšana;
 3. detalizēšana.

Šie pakalpojumi nodrošina ļoti svarīgu ieguldījumu projektu izpildē, , projektu vadība un konsultāciju pakalpojumos.

Pakalpojumu pārvaldība tiek veikta visā izstrādes procesā un ietver izstrādes koordināciju, analīzi un testēšanu, tostarp iesaistīto interešu pušu pārvaldību.

Klientu izstrādes pārvaldības priekšrocības iekļauj:

 • ·optimālu dizainu;
 • rentabilitāti;
 • būvēšanas iespējas.


Mēs samazinām klientu uzņēmējdarbības risku:

 • pārvaldot noteikumu izpildi;
 • atbalstot vienmērīgu un saskaņotu projekta izpildi.

Visā īpašuma vai rūpnieciskās iekārtas dzīves ciklā mūsu iekšējie un vietējie eksperti palīdz klientiem:

 • ·optimizēt viņu tehniskās sistēmu funkcionalitātes un darbības;
 • pārvaldīt risku;
 • uzlabot veiktspēju un panākt ilgtspējīgus rezultātus.

Mēs jūs atbalstām no koncepcijas plānošanas līdz projekta izpildei [h2 birka]

Mūsu projektu izstrādes speciālisti, kuri ir kompetenti visās tehniskajās disciplīnās un dažādos industrijas segmentos, ir pieejami klientiem katrā posmā no koncepcijas plānošanas līdz projekta izpildei.

Iesaistoties plānošanā un izstrādē no paša sākuma, mēs varam ievērojami samazināt ar projektu saistītos riskus.

Mazāks klientu interfeisu apjoms nodrošina:

 • augstāku kvalitāti;
 • uzlabotu efektivitāti galīgajā projekta piegādē;
 • ·netraucētu saziņu visa projekta ietvaros;
 • minimizētu pārplānošanas nepieciešamību vēlākos projekta posmos.

Caverion var efektīvi veikt izstrādes un visa uzstādīšanas procesa plānošanas procesu, izmantojot būvējuma informācijas modelēšanu (BIM).

Turklāt mēs varam piedāvāt pielāgotas koncepcijas, balstoties uz katra klienta specifiskajām vajadzībām. Tāpat arī mēs varam uzņemties sistēmas integratora lomu pat liela mēroga vai ļoti sarežģītiem projektiem.Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums