Energokonsultācijas

Energokonsultācijas ir visaptveroša pieeja Caverion enerģijas ieteikumu pakalpojumiem. Šo pakalpojumu mērķis ir samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi, nepasliktinot iekštelpu vidi un darba apstākļu ērtības. Enerģijas ieteikumi ir mūsu solījumi apkārtējai videi un mūsu klientu uzņēmējdarbībai.

Nodrošiniet darbību saskaņā ar ES tiesību aktiem

Caverion energokonsultācijas nodrošinās mūsu klientu darbības atbilstību ES tiesību aktiem, kā arī ES klimata un enerģijas jomas mērķiem.

Mūsu zināšanas un izpratne par atjaunojamo enerģiju ir visu mūsu energokonsultāciju pakalpojumu pamatdaļa.

Mūsu profesionāļi  sniedz efektīvus ieteikumus un visaptverošus plānošanas pakalpojumus šādās jomās:

  • enerģētikas stratēģijas;
  • energoauditi;
  • energomērījumi.


Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums