​Dzīves cikla vadība

Pārvaldīts dzīves cikls ir koncepcija, kurā Caverion uzņemas pilnu atbildību par klienta aktīvu un īpašumu plānošanu, būvniecību un uzturēšanu.

Šādos gadījumos Caverion ir uzticams partneris no izstrādes posma līdz noslēgumam, proti, nojaukšanas posmam.  Tas veido dzīves cikla izmaksu pilnu optimizāciju.

Finanšu modeļa pamatā ir fiksēta mēneša maksa visā dzīves cikla līguma periodā, iekļaujot visu patēriņu par:

  • ūdeni;
  • elektrību;
  • apkuri.

Caverion pārvalda potenciālos riskus, tādējādi klients vienmēr var pilnībā koncentrēties uz savu galveno uzņēmējdarbību.

Mūsu dziļās zināšanas un kompetence visās sešās pakalpojumu jomās veido pārvaldītā dzīves cikla koncepcijas pamatu.Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums