Pārvaldības pakalpojumi

Optimizētas darbības viedākai nākotnei​

Dažādu veidu ēku un to aktīvu izmantošanai atbilstoši to specifiskajām vajadzībām ir nozīmīga ietekme uz budžetu — vienalga, vai tie ir paredzēti, piemēram, dzīvošanai, darbam, ražošanai, mazumtirdzniecībai vai uzglabāšanai.

Darbības vienmēr ir visoptimālākās, ja izstrādes sākumposmos tiek ņemts vērā ilgtspējīgums un visa īpašuma dzīves cikla pārvaldība.

Mūsu pārvaldības pakalpojumos klienta ieguvumus rada:

 • darbību paredzamība, balstoties uz liela datu daudzuma efektīvu izmantošanu;
 • palielināta drošība un uzticamība, kas balstīta uz mūsu zināšanām un pieredzi digitalizācijas jomā;
 • paredzama un uz apstākļiem balstīta apkope un procesa konfigurācijas;
 • ·nepārtraukta izmaksu un kvalitātes kontrole ar automatizāciju un attālināto pārvaldību;
 • labāka vērtības saglabāšana.

 Caverion piedāvājums:

 • liela pieredze kā primāro pakalpojumu līgumslēdzējam;
 • dziļas tehniskās zināšanas;
 • ilgtspējīgi risinājumi;
 • labvēlīgi iepirkumi, uzturēšanas pakalpojumi un apakšlīgumu spektrs.


Pārvaldot klienta pakalpojumus, mēs pārvaldām arī riskus, kas saistīti ar:

 • izmaksām;
 • ·vērtības saglabāšanu;
 • uzņēmējdarbības pārtraukumiem.

Mūsu pārvaldīto pakalpojumu mapē ir šādi pakalpojumi:Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums