Izglītība

Savu daudzpusīgo pieredzi pielietojam izglītības sektorā, piedāvājot izglītības objektu risinājumus, kas ir finansiāli, tehniski un ekspluatācijas ziņā optimāli un jebkurā gadalaikā garantē patīkamu vidi, kurā efektīvi strādāt.

Ciešā sadarbībā ar publiskā sektora ekspertiem, kā arī skolotājiem un mācību iestāžu personālu mēs nodrošinām, lai mācību iestāžu ēkas — bērnudārzi, skolas un sporta ēkas — būtu funkcionālas, drošas un ekonomiskas. Mēs palīdzam saviem klientiem radīt tādu mācību vidi, kurā gan skolēniem, gan skolotājiem ir vislabākie apstākļi, tostarp labs klimats telpās. Vecākas būves var arī modernizēt, lai tās atbilstu mūsdienu prasībām, un pat elastīgi pielāgot nākotnes vajadzībām.

Klientu komentāri

"Skolas ēka šeit stāvēs daudzus gadu desmitus, tāpēc ir svarīgi, lai noteikti ēkas elementi būtu pielāgojami," saka Levangeres pašvaldības projektu vadītājs Sveins Rogers Trosets.

“ClimaCeil paaugstinās būves kvalitāti un skolēniem nodrošinās labu iekštelpu vidi,” saka Bergenas pašvaldības projektu vadītājs Geirs Garlīds.

Sibēliusa akadēmijas telpu renovācija: “Mēs priecājamies par iespēju kopā strādāt pie šī sarežģītā projekta. Tas ir turpinājums mūsu iepriekšējai labajai sadarbībai tādos projektos kā tirdzniecības centrs Kaari, kas atrodas Helsinku Kannelmeki rajonā, un vecais veselības centrs, kas atrodas tirdzniecības centrā Itis (arī Helsinkos),” saka Skanska Talonrakennus Oy reģionālais menedžeris Vesa Tehti.

“Šis projekts ir vajadzīgs, lai mūsu izmaksas turētos stabilā līmenī. Bez šī projekta mūsu elektrības un apsaimniekošanas izmaksas tuvākajos gados strauji pieaugtu,” saka Kalmaras pašvaldības īpašumu pārvaldniece Gunilla Svensone.Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums