Infrastruktūra

Mums ir stabila pieredze darbā ar infrastruktūras projektiem, kuriem raksturīga augsta funkcionalitāte, riska kontrole un izmaksu efektivitāte. Mūsu eksperti izprot, ka mūsdienu izaugsmes centri izvirza jaunas prasības tīklā savienotajiem infrastruktūras pakalpojumiem. Mēs piedāvājam uzticamus, drošus un ilgtspējīgus risinājumus,, kas palīdz veidot patīkamu un ekoloģisku pilsētvidi iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā.

Klientu komentāri

“Liesmas detektoru nomaiņa samazināja izmaksas un uzlaboja lietotāju pieredzi skolā un veco ļaužu namā saistībā ar viltus trauksmēm. Caverion vienmēr mūs ļoti savlaicīgi brīdina par iespējamiem papildu darbiem, viņu piedāvātajā cenā ir ņemti vērā visi nepieciešamie faktori un, ilgtermiņa perspektīvā, pilns inženiertehniskās sistēmas dzīves cikls,” Lempeles pašvaldības Tehniskās nodaļas Īpašumu pārvaldības inspektors Jarko Leinonens.

“Pateicoties sadarbībai ar Caverion, mums ir moderns datu centrs, kas nodrošina Tenderes pašvaldības labklājību. Mēs saņēmām ļoti labus padomus visā projekta izpildes laikā un esam ļoti apmierināti ar Caverion paveikto darbu — divas vecākas serveru telpas tika slēgtas un apvienotas jaunā, modernā datu centrā,” — Lāšs Meldrups no Tenderes pašvaldības.Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums