Militārie un drošības objekti

Mūsu plašā pieredze enerģijas ražošanas un sadales nozarē palīdz klientiem izpildīt ekspluatācijas un apkalpošanas prasības un nodrošina spēkstaciju jaudu arī turpmāk. Mūsu Rīcības kodekss nosaka, ka tiek ievērots augsts korporatīvās atbildības līmenis,, kas ir svarīgi mūsu darbā, piemēram, ieviešot jaunu darba algoritmu. Mēs jums piedāvājam kompetentu vietējo komandu, kas nodrošina montāžu, pārbaudes, kontroli un apkalpošanu. Visā, ko darām, ievērojam augstus darbu un procesu drošības standartus,, kā arī stingras vides aizsardzības prasības.

Klientu komentāri

“Pateicoties jaunajam darba algoritmam, mēs varam atjaunot ražošanas darbības un pielāgoties mainīgajām vajadzībām. Uzņēmuma turpmākie ieguldījumi tiks koncentrēti uz esošās ražošanas sistēmas ilgtspējīgu attīstību.  Mums izdevās vienoties ar uzņēmumu Caverion par pakalpojumu apjomu un kvalitāti. Mūsu atlases kritērijos īpaša uzmanība tika pievērsta pieredzei un resursiem, kā arī pakalpojumu izpildei un ilgtspējīgai darbībai,” — Kemijoki Oy prezidents un vadītājs Tuomass Timonens.Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums