Viesnīcas un restorāni

Mums ir plaša pieredze ar efektīvas uzturēšanas un netraucētas darbības nodrošināšanu viesnīcās un restorānos. Pateicoties mūsu izpratnei par darbībām, kas jāveic, lai nodrošinātu funkcionālus un drošus apstākļus, mēs varam piedāvāt finansiāli un tehniski optimālus risinājumus, kā arī optimālu darbību.

Izmantojot savas zināšanas, varam nodrošināt funkcionālus, drošus un rentablus risinājumus nekustamā īpašuma lietotājiem, piemēram, viesnīcām, restorāniem, autostāvvietām, saziņas sistēmām un tehniskajām infrastruktūrām.

Viesnīcas un restorāni var izmantot mūsu plašo pakalpojumu klāstu, lai iegūtu tālāk uzskaitītās priekšrocības.

 • Ērta, funkcionāla un droša vide darbiniekiem un apmeklētājiem
 • Optimāli apstākļi un augsts klientu apmierinātības līmenis, kas tiek panākts, izmantojot automātiski pielāgojamu apgaismojumu, gaisa kondicionēšanu, kā arī ātrus optiskās šķiedras tīkla pieslēgumus
 • Energoefektīvas ēkas: minimāls enerģijas patēriņš un emisija
 • Labs klimats telpās: uzlabota darba efektivitāte un ienesīgums
 • Proaktīva uzturēšana un konsultācijas nodrošina augstu pieejamību un paredzamas izmaksas
 • Palīdzības dienests un diennakts attālās pārraudzības pakalpojumi darbības centros

Konsultācijas, uzturēšana un citi pakalpojumi

Uzņēmums Caverion var uzņemties pilnu atbildību par visu viesnīcu un restorānu ēkām nepieciešamo inženiertehnisko sistēmu un risinājumu plānošanu, izveidi, darbināšanu un uzturēšanu.

Jūs saņemsiet caurskatāmus pakalpojumus no viena pakalpojumu sniedzēja un varēsiet izmantot vienas kontaktpersonas pakalpojumus visām vajadzībām. Mēs esam atbildīgs un finansiāli stabils partneris ar plašām zināšanām un vēlmi sadarboties ilgtermiņā. 

Priekšrocības klientiem

 • Optimāla funkcionalitāte viesnīcām un restorāniem
 • Detalizētas un integrētas inženiertehniskās sistēmas gādā par drošību
 • Koncentrēšanās uz ēkas dzīves ciklu: rentabilitātes un energoefektivitātes uzlabošana
 • Ilgtspējība
 • Līgumi ar skaidri noteiktu atbildību
 • Ilgtermiņa plānošana, uzticama darbība, ar uzturēšanu un modernizāciju saistīto darbu veikšana bez pārtraukuma

Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums