Ģenerāluzņēmēji

Pateicoties mūsu ilgstošajai partnerībai un tuvai sadarbībai ar būvniecības ģenerāluzņēmējiem, varam nodrošināt ēkas un tehnisko infrastruktūru ar lieliskiem pieejamības un lietotāju apmierinātības rādītājiem. Mēs izprotam ar jūsu ieguldījumu un projektu saistītos izaicinājumus un specifiskās prasības. Mūsu eksperti var nodrošināt finansiāli un tehniski optimālu risinājumu, kā arī optimālu darbību. Mūsu uzņēmums ir neatkarīgs, tāpēc varam nodrošināt visefektīvāko vispārējo risinājumu noteiktā budžeta un darba grafika ietvaros.

Kvalitatīvi būvniecības tehnoloģijas risinājumi ģenerāluzņēmējiem

Mēs izplānojam rentablu un ilgtspējīgu pilsētas nekustamo īpašumu un vides, kas ir piemērotas ģenerāluzņēmēju pašreizējiem nolūkiem un ko var elastīgi pielāgot ģenerāluzņēmēju prasībām nākotnē. Mūsu eksperti gādā par to, lai dzīvojamās ēkas, uzņēmumu telpas un infrastruktūra būtu funkcionāla un droša. 

Mēs nodrošinām dabai draudzīgu vidi un ērtības šādās ēkās:

 • daudzdzīvokļu ēkas
 • biroji
 • tirdzniecības centri
 • ·viesnīcas
 • restorāni
 • publiskas ēkas
 • pasažieru termināļi

 

Pateicoties mūsu zināšanām, mēs varam nodrošināt

 • rūpniecības telpu drošību un pieejamību

 

Turklāt mēs varam arī izstrādāt un izveidot

 • datu centrus un
 • inženiertehniskās sistēmas,

gādājot par pastāvīgiem ražošanas un izpētes procesiem un darbību digitalizētas informācijas sabiedrībā.

Atbildība par visu tehnisko risinājumu

Uzņēmums Caverion uzņemas atbildību par visu tehnisko risinājumu, kas nozīmē precīzu budžeta izstrādi un paredzamas īpašuma izmaksas ilgtermiņā. Mēs sniedzam pakalpojumus visa nekustamā īpašuma dzīves cikla laikā. Mūsu ēkas infrastruktūras dzīves cikla vadības koncepcijā ir iekļauts finanšu modelis, kura pamatā ir fiksēta mēneša maksa visā ēkas dzīves cikla līguma periodā, iekļaujot visu ūdens, elektrības un apkures patēriņu.

Mēs varam garantēt līdzekļu ietaupījumu pakalpojumu līguma ietvaros, attīstot esoša īpašuma rentabilitāti. Energotaupības projektu ietvaros enerģijas patēriņš parasti tiek samazināts par 5–20%. Ienākums no ieguldījumiem tiek gūts 1–5 gadu laikā maziem projektiem un 8–10 gadu laikā lieliem projektiem.

Lasiet vairāk par mūsu ēkas infrastruktūras dzīves cikla vadību, energoefektivitātes līgumiem un īpašuma pārvaldības līgumiem.

Lasiet vairāk par mūsu sadarbību ar būvniecības uzņēmumiem, ēku pārvaldības uzņēmumiem, konsultantiem un tehniskajiem darbuzņēmējiem

Priekšrocības klientiem

 • Samazinātas projektu izmaksas un risks ģenerāluzņēmējiem
 • Detalizētas un integrētas būvniecības sistēmas gādā par funkcionalitāti un drošību
 • Koncentrēšanās uz dzīves ciklu: rentabilitātes un energoefektivitātes uzlabošana
 • Ilgtspējība
 • Līgumi ar skaidri noteiktu atbildību

Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums