Klientu segmenti

Mums ir prieks sniegt pakalpojumu tūkstošiem klientu Ziemeļ-, Centrāl- un Austrumeiropā. Mūsu klienti galvenokārt pārstāv publisko sektoru, nekustamā īpašuma investorus un attīstītājus, nekustamā īpašuma lietotājus un ģenerāluzņēmējus. Ar mūsu palīdzību mūsu klienti galveno uzmanību var pievērst  savai pamatdarbībai.

Kā Jūsu partneris mēs piedāvājam:

  • Uzlabotus apstākļus, ieskaitot labus iekštelpu klimatiskos apstākļus
  • Mūsdienīgas un integrētas inženiertehniskās sistēmas
  • Energoefektivitāti, samazinātas izmaksas un riskus
  • Efektīvus iekārtu projektus
  • Tehnisko apkalpošanas un uzturēšanas pieejamību 24/7
  • Ilgtspējīgus ēkas dzīves cikla risinājumus

Mūsu mērķis ir veicināt ilgstošu sadarbību balstītu  kompetencē un klātbūtnē. Caverion ir nostiprinājis savas pozīcijas tirgū un ir starp pieciem nozīmīgākajiem spēlētājiem visās lielākajās mūsu darbības valstīs: Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Vācijā un Austrijā.

Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums

Publiskais sektors

Mēs izprotam  ieguldījumu specifiku publiskajā sektorā, nekustamajos īpašumos un infrastruktūras projektos. 


Rūpniecība

Mēs varam paaugstināt ražošanas efektivitāti, piedaloties procesu izstrādē un tehniskajā uzturēšanā.


Nekustamā īpašuma investori un attīstītāji

Mūsu pakalpojums pagarina īpašuma ekspluatācijas laiku, paaugstina  tā izmantošanas iespējas un uztur izmaksu un aktīvu vērtību sasniedzamajā līmenī.


Nekustamā īpašuma lietotāji

Uzlabotiem apstākļiem, tai skaitā labam iekštelpu klimatam, ir liela ietekme uz veselību un drošību.


Ģenerāluzņēmēji

Mūsu ciešā ilgtermiņa  sadarbība ar ģenerāluzņēmējiem ir sekmējusies ar augstu apmierinātības līmeni gan ēku, gan tehniskajā infrastruktūrā.