Ventilācija un gaisa kondicionēšana

Mūsu ventilācijas un gaisa kondicionēšanas piedāvājums ietver tradicionālos apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) iekārtu risinājumus un ražotnēm specifiskus progresīvus risinājumus. Ventilācija tiek izmantota gaisa apmaiņai ar ārējo vidi, kā arī iekšējai gaisa cirkulācijai ēkā. Dažādo tehnoloģiju piedāvājumā ir gan ventilācijas cauruļvadi un gaisa apstrādes iekārtas (AHU), gan augstas tīrības klases iekārtu risinājumi „Tīrajām telpām” un gaisa kontrolei ražotnēs. Gaisa kondicionēšana parasti nozīmē noteiktu parametru uzturēšanai kā gaisa mitrumam un temperatūrai, lai radītu klientam vajadzīgos klimatiskos apstākļus iekštelpās. Šajās tehnoloģiskajās iekārtās ietverti, piemēram, gaisa kondicionieri, siltumsūkņi, siltummaiņi un siltuma rekuperācijas sistēmas.

Efektīva ventilācijas darbība iekštelpās vienlaikus ar apkures un ūdensapgādes un kanalizācijas tehnoloģiskajām iekārtām ir mūsdienu būvniecības pamatprasība. Mūsu pieredze un zināšanu spektrs šajā jomā tādēļ ir plašs.

Mūsu pakalpojumi sākas ar pamatplānošanu. Izmantojot progresīvas simulēšanas metodes, kas ir mūsu rīcībā, mūsu pašu risinājumus un produktus (Krantz Componenten), kā arī mūsu Pētniecības un attīstības (R & D) centru, kas atrodas Vācijā, mēs pirms būvniecības darbu uzsākšanas varam vadīt un demonstrēt mūsu iekārtu risinājumus ēku īpašniekiem un viņu turpmākajiem pārvaldniekiem. Tā rezultātā tiek garantēts optimāls tehnisko sistēmu un detaļu dizains.

Mēs esam uzstādījuši ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas visos ēku tipos: biroju ēkās un viesnīcās, tirdzniecības centros un lidostās, izstāžu un gadatirgus hallēs, sporta pasākumu norises vietās un slimnīcās, kā arī laboratoriju un aseptisko telpu projektus, neaizmirstot neskaitāmas montāžas rūpniecības nozarēs un produkcijas ražotnēs.

Turklāt mēs piegādājam un uzstādām siltuma reģenerācijas sistēmas, tostarp ķīmiskās gaisa attīrīšanas sistēmas.

Valsts iestādes ir noteikušas konkrētus kritērijus šo darbu veikšanai, lai pārliecinātos, ka darba kvalitāte ir profesionālā līmenī. Mūsu darbiniekiem ir nepieciešamās licences un kvalifikācija, lai izpildītu šīs prasības.

Nekustamos īpašumus var uzraudzīt un pārvaldīt attālināti. Caverion vadības centrā tiek nodrošināta nepārtraukta – 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā (24/7) – centralizēta uzraudzība un reaģēšana uz sistēmas procesiem. Vadības centrs ir kvalificētu inženieru pārziņā, kuri var uzraudzīt ēku sistēmu funkcijas vai pat attālināti pārbaudīt un regulēt procesus kļūdainas darbības situācijās.

Vadības telpas darbinieki strādā ciešā sadarbībā ar Zavanu centra personālu, kas reģistrē pakalpojumu pieprasījumus no klientiem. Kopā šie pasākumi veido Caverion klientu apkalpošanas centru, kas ir pieejams līgumklientiem jebkurā dienā un jebkurā laikā.Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums