Informācijas un datu tīkli

Mēs nodrošinām informācijas un datu tīklu iekārtu risinājumus ēkām, ražotnēm, ēku projektiem, kā arī saistītos pakalpojumus. Informācijas un datu tīklu iekārtu risinājumi un to sarežģītības pakāpe arvien pieaug.

Tehnologijas, kas iekļautas informācijas un datu tīklu iekārtās, var būt, piemēram, šādas:

  • Telekomunikāciju un IT tīkli;
  • Telemātika ceļu, dzelzceļu un metro funkcionēšanai;
  • Satiksmes vadības sistēmas;
  • Audio-vizuālās sistēmas (AV);
  • Sakaru sistēmas;
  • Aviācijas sistēmas, antenas;
  • sistēmas hospitalizēto pacientu aprūpei.

Papildus tam, ciešā sadarbībā ar mūsu piegādātājiem mēs spējam nodrošināt mūsu klientiem jaunākās progresīvās tehnoloģijas un labākos iekārtu risinājumus. Iekārtu risinājumi un attiecīgie produkti vienmēr tiek plānoti katrā konkrētā gadījumā, un izvēlēti tā, lai apmierinātu attiecīgā gadījuma īpašās vajadzības.

Valsts iestādes ir noteikušas konkrētus kritērijus šo darbu veikšanai, lai nodrošinātu, ka attiecīgā darba kvalitāte ir profesionālā līmenī. Mūsu darbiniekiem ir nepieciešamās licences un kvalifikācija, lai izpildītu šīs prasības.

Caverion vadības centrā tiek nodrošināta nepārtraukta – 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā (24/7) – centralizēta uzraudzība un reaģēšana uz ēku sistēmas procesiem. Vadības telpas darbinieki strādā ciešā sadarbībā ar Zvanu centra personālu, kas reģistrē pakalpojumu pieprasījumus no klientiem. Kopā šie pasākumi veido Caverion klientu apkalpošanas centru, kas ir pieejams līgumklientiem jebkurā dienā un jebkurā laikā.Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums