Automātika

Automātikas tehnoloģijas un risinājumi strauji attīstās, tādejādi tieši ietekmējot ēkas un ražotnes darbību un procesus.

Automātikai ir liela nozīme attiecībā uz energoefektivitāti, jo tā ļauj kontrolēt īpašumu un ražotņu uzstādījumus. Automātika ir „smadzenes”, kas uzrauga un regulē visus attiecīgos apstākļus.

Visnozīmīgākie automātikas risinājuma lēmumi tiek pieņemti jau projektēšanas stadijā, tostarp modernizācijas un remonta fāzē, kurā automātikai jābūt vērstai uz nozīmīgiem energoefektivitātes izmaksu ietaupījumiem un informācijas drošības risinājumiem. Ar automātikas sistēmas palīdzību mēs vai mūsu klienti var pārzināt, piemēram, klimata iekārtu ( HVAC) vadības sistēmas, elektroenerģijas patēriņa kontroles, piekļuves kontroles un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas, izmantojot vienotu integrētu interfeisu. Mēs izmantojam atklātus risinājumus, kas ļauj nodrošināt sistēmas patstāvīgu darbību, un tādējādi atbalstīt vispārējas saziņas interfeisus, piemēram, KNX, LON, MODBUS, M-Bus, DALI un BACnet. Mūsu pakalpojumu koncepcija ietver arī pakalpojumus, kas saistīti ar elektrisko automātiku gan attiecīgajā procesā, gan enerģijas ražošanas nozarēs, sākot no projektēšanas, iekārtu piegādes un uzstādīšanas līdz montāžai objektā.

Automātikas sistēma tiek izmantota pilsētu infrastruktūrā, kas saistītas ar nekustamajiem īpašumiem un ūdensapgādes iekārtu sistēmām. Ar minēto sistēmu var kontrolēt nelielas, atsevišķas iekārtas, kā arī lielas ēkas un ražotnes.

Mūsu klientiem ir iespējams pārvaldīt un kontrolēt attiecīgo īpašumu. Mūsu līgumklientiem pieejama arī vismodernākā vadības telpa un enerģijas pārvaldības pakalpojumi. Aktuālo informāciju, kas iegūta no attiecīgā īpašuma, un informāciju, kas tiek uzglabāta īpašuma vēsturē, var izmantot, lai analizētu un prognozētu to tehnisko apkopi.

Valsts iestādes ir noteikušas konkrētus kritērijus šo darbu veikšanai, lai nodrošinātu, ka attiecīgā darba kvalitāte ir profesionālā līmenī. Mūsu darbiniekiem ir nepieciešamās licences un kvalifikācija, lai izpildītu šīs prasības.

Nekustamos īpašumus var uzraudzīt un pārvaldīt attālināti. Caverion vadības centrā tiek nodrošināta nepārtraukta – 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā (24/7) – centralizēta uzraudzība un reaģēšana uz sistēmas procesiem. Vadības centrs ir kvalificētu inženieru pārziņā, kuri var uzraudzīt ēku sistēmu funkcijas vai pat attālināti pārbaudīt un regulēt procesus kļūdainas darbības situācijās.

Vadības telpas darbinieki strādā ciešā sadarbībā ar Zvanu centra personālu, kas reģistrē pakalpojumu pieprasījumus no klientiem. Kopā šie pasākumi veido Caverion klientu apkalpošanas centru, kas ir pieejams līgumklientiem jebkurā dienā un jebkurā laikā.Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums