Aukstumapgāde

Pareizi izvēlēta un ekspluatēta aukstumapgādes sistēma nodrošina stabilu energoefektivitāti un temperatūru neatkarīgi no tā, kādi ir laika apstākļi ārā. Mūsu aukstumapgādes iekārtu risinājumi ietver tradicionālo dzesēšanas ar gaisu un saldēšanas iekārtu risinājumus ēkām, ražotnēm un īpašām telpām, piemēram, datu uzglabāšanas centriem, saldētavām un hokeja arēnām.

Plānojot un ieviešot atbilstošu aukstumapgādes iekārtu risinājumu integrēšanu citos tehniskajos procesos, mēs sekmējam izmaksu ietaupījumus gan attiecīgā projekta investīcijām, gan ekspluatācijas izmaksām. Kā attiecīgā projekta neatkarīgs partneris, mēs palīdzam mūsu klientiem izvēlēties optimizētas, ražošanas efektīvas un videi draudzīgas sistēmas un risinājumus.

Mēs rūpējamies par likumā noteikto saistību izpildi mūsu klientu interesēs, iekārtu noplūdes pārbaudēm un ikgadējo tehnisko apkopi, kā arī par vides aizsardzības prasību ievērošanu.

Mūsu aukstumapgādes tehnoloģiju speciālistu apkalpošanas tīkls ir atbildīgs par aukstumapgādes sistēmām visā pakalpojumu dzīves ciklā, sākot no uzstādīšanas līdz atkārtotai izlietošanai.

Valsts iestādes ir noteikušas konkrētus kritērijus šo darbu veikšanai, lai pārliecinātos, ka attiecīgā darba kvalitāte ir profesionālā līmenī. Mūsu darbiniekiem ir nepieciešamās licences un kvalifikācija, lai izpildītu šīs prasības.

Caverion vadības centrā tiek nodrošināta nepārtraukta – 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā (24/7) – centralizēta uzraudzība un reaģēšana uz ēku sistēmas procesiem. Vadības telpas darbinieki strādā ciešā sadarbībā ar Zvanu centra personālu, kas reģistrē pakalpojumu pieprasījumus no klientiem. Kopā šie pasākumi veido Caverion klientu apkalpošanas centru, kas ir pieejams līgumklientiem jebkurā dienā un jebkurā laikā.Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums