Apkure, ūdensapgāde un kanalizācija

Caverion piedāvā apkures, notekūdeņu un ūdensapgādes risinājumus ēkām un ražotnēm, kas ietver projektēšanu un īstenošanu, to uzturēšanu, kā arī dažādus citus pakalpojumus..

Mūsu piedāvājums ietver apkures iekārtu risinājumus, tostarp tradicionālās centralizētās siltumapgādes, atkritumu sadedzināšanas iekārtas, apkures katlus un progresīvākus uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu pamatotus apkures risinājumus, piemēram, apkures sūkņus.

Mēs piedāvājam arī ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumus, tostarp tradicionālos liela apjoma kanalizācijas un ūdens attīrīšanas iekārtu risinājumus. Tiek piedāvāti arī lietusūdens izmantošanas un uzlaboti kanalizācijas attīrīšanas risinājumi.

Mēs esam neatkarīgi no materiālu piegādātājiem, un tādēļ mēs varam nodrošināt mūsu klientiem izvēlēties optimizētas, ražošanas efektīvas un videi draudzīgas sistēmas un risinājumus. Valsts iestādes ir noteikušas konkrētus kritērijus šo darbu veikšanai, lai nodrošinātu, ka attiecīgā darba kvalitāte ir profesionālā līmenī. Mūsu darbiniekiem ir nepieciešamās licences un kvalifikācija, lai izpildītu šīs prasības.

Nekustamos īpašumus var uzraudzīt un pārvaldīt attālināti. Caverion vadības centrā tiek nodrošināta nepārtraukta – 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā (24/7) – centralizēta uzraudzība un reaģēšana uz sistēmas procesiem. Vadības centrs ir kvalificētu inženieru pārziņā, kuri var uzraudzīt ēku sistēmu funkcijas vai pat attālināti pārbaudīt un regulēt procesus kļūdainas darbības situācijās.

Vadības telpas darbinieki strādā ciešā sadarbībā ar Zvanu centra personālu, kas reģistrē pakalpojumu pieprasījumus no klientiem. Kopā šie pasākumi veido Caverion klientu apkalpošanas centru, kas ir pieejams līgumklientiem jebkurā dienā un jebkurā laikā.Sazinieties ar mums

Pieprasījums piedāvājumam vai papildus infomācijai


Sazinieties ar mums